Ogłoszenia z woj. małopolskiego

» 02-07-2020 Ogłoszenie o naborze do służby na stanowisko stażysty w służbie przygotowawczej w KP PSP w Brzesku» 25-06-2020 Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora w Komendzie Powiatowej PSP w Miechowie» 19-06-2020 Ogłoszenie o naborze na stanowisko starszy inspektor sztabowy w Komendzie Powiatowej PSP w Nowym Targu» 08-06-2020 Ogłoszenie o naborze na stanowisko starszy inspektor w Komendzie Powiatowej PSP w Dąbrowie Tarnowskiej» 10-04-2020 Ogłoszenie o naborze na stanowisko oficerskie Komendzie Miejskiej PSP w Krakowie» 12-03-2020 Ogłoszenie o naborze do służby na stanowisko stażysty w służbie przygotowawczej w KP PSP w Proszowicach» 12-03-2020 Ogłoszenie o naborze do służby na stanowisko stażysty w służbie przygotowawczej w KP PSP w Nowym Targu» 12-02-2020 Ogłoszenie o naborze do służby na stanowisko kierownika sekcji w KP PSP w Olkuszu» 21-01-2020 Ogłoszenie o naborze do służby na stanowisko technika w KP PSP w Wieliczce» 21-01-2020 Ogłoszenie o naborze do służby na stanowisko stażysty w KP PSP w Oświęcimiu» 18-12-2019 Ogłoszenie o naborze na stanowisko stażysty w KM PSP w Krakowie» 02-12-2019 Ogłoszenie o naborze do służby na stanowisko stażysty w KP PSP w Oświęcimiu» 18-11-2019 Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora do spraw sekretarsko-biurowej i kancelaryjnej (Pracownik Korpusu Służby Cywilnej) w KP PSP w Suchej Beskidzkiej» Ogłoszenie o naborze do służby przygotowawczej na stanowisku stażysty w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Myślenicach.» 10-10-2019 Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora do spraw finansowych (Pracownik Korpusu Służby Cywilnej) w KP PSP Miechowie» 01-10-2019 Ogłoszenie o naborze na stanowisko stażysta w wydziale operacyjno-szkoleniowym KP PSP w Nowym Targu» Ogłoszenie o naborze na stanowisko stażysty w służbie przygotowawczej w KM PSP w Krakowie (Wydział Organizacyjno - Kadrowy)» 29-08-2019 Ogłoszenie o naborze na stanowisko oficerskie - zastępca dowódcy zmiany w KP PSP w Nowym Targu» 2019-08-16 Ogłoszenie o naborze do służby przygotowawczej w KP PSP w Gorlicach» Ogłoszenie o naborze na stanowisko oficerskie w Wydziale Kontrolno - Rozpoznawczym Komendy Miejskiej PSP w Krakowie» Ogłoszenie o naborze na stanowisko oficerskie w Wydziale Kontrolno - Rozpoznawczym Komendy Powiatowej PSP w Myślenicach» Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej na stanowisko główny księgowy Komendy Powiatowej PSP w Gorlicach» Ogłoszenie o naborze do służby na stanowisko stażysty w wydziale operacyjno-szkoleniewym w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Targu» Ogłoszenie o naborze na stanowisko stażysty w służbie przygotowawczej w JRG Komendy Powiatowej PSP w Bochni» Ogłoszenie o naborze na stanowisko stażysty w służbie przygotowawczej w JRG Komendy Powiatowej PSP w Proszowicach» Ogłoszenie o naborze na stanowisko stażysty w służbie przygotowawczej w JRG Komendy Powiatowej PSP w Zakopanem» Ogłoszenie o naborze na stanowisko stażysty w służbie przygotowawczej w Wydziale Operacyjno-Szkoleniowym Komendy Powiatowej PSP w Nowym Targu» Ogłoszenie o naborze na stanowisko stażysty w służbie przygotowawczej w Sekcji ds. finansowych Komendy Powiatowej PSP w Nowym Targu» Ogłoszenie o naborze na stanowisko stażysty w służbie przygotowawczej w JRG Komendy Powiatowej PSP w Dąbrowie Tarnowskiej» Ogłoszenie o naborze na stanowisko stażysty w służbie przygotowawczej w JRG Komendy Powiatowej PSP w Brzesku» Ogłoszenie o naborze na stanowisko Głównego Księgowego (KSC) w Komendzie Powiatowej PSP w Olkuszu» Ogłoszenie o naborze na stanowisko stażysta w służbie przygotowawczej (strażak hejnalista) w Komendzie Miejskiej PSP w Krakowie» Ogłoszenie o naborze na stanowisko oficerskie - dowódca zmiany w Komendzie Powiatowej PSP w Myślenicach» 2019-07-03 Ogłoszenie o naborze na 2 stanowiska, docelowo oficerskie w Wydziale Kontrolno - Rozpoznawczym w Komendzie Miejskiej PSP w Krakowie