Praca w Komendzie Wojewódzkiej

» 10-06-2020 Ogłoszenie o naborze na stanowisko stażysty w Wydziale Organizacjnym Komendy Wojewódzkiej PSP w Krakowie» 10-03-2020 Ogłoszenie o naborze na stanowisko oficerskie w Wojewódzkiem Ośrodku Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Krakowie» 17-01-2020 Ogłoszenie o naborze na stanowisko technika w wydziale operacyjnym Komendy Wojewódzkiej PSP w Krakowie» 04-10-2019 Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej w Wydziale Kadr w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Krakowie» 01-10-2019 Ogłoszenie o naborze na stanowisko stażysty w wydziale technicznym Komendy Wojewódzkiej PSP w Krakowie» 27-09-2019 Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora do KSC w Wydziale Kwatermistrzowskim w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Krakowie» 02.10.2019 Ogłoszenie o naborze na stanowisko oficerskie w Wydziale Kontrolno - Rozpoznaczym Komendy Wojewódzkiej PSP w Krakowie» 30-08-2019 Ogłoszenie o naborze na stanowisko starszego inspektora w Wydziale Finansów w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej» Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora do KSC w Wydziale Zamówień Publicznych w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Krakowie» Ogłoszenie o naborze na stanowisko oficerskie w Wydziale Operacyjnym Komendy Wojewódzkiej PSP w Krakowie» Ogłoszenie o naborze na stanowisko oficerskie w Wydziale Kontrolno - Rozpoznawczym Komendy Wojewódzkiej PSP w Krakowie» Ogłoszenie o naborze na stanowisko oficerskie w Wydziale Operacyjnym Komendy Wojewódzkiej PSP w Krakowie» Ogłoszenie o naborze na stanowisko oficerskie w Wydziale Kontrolno - Rozpoznawczym Komendy Wojewódzkiej PSP w Krakowie» Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa pracownika na stanowisko Technika w Wydziale Organizacji i Nadzoru Komendy Wojewódzkiej PSP w Krakowie» Ogłoszenie o naborze na stanowisko stażysty w służbie przygotowawczej w Wydziale Technicznym Komendy Wojewódzkiej PSP w Krakowie» Ogłoszenie o naborze na stanowisko oficerskie w Wydziale Kontrolno - Rozpoznawczym Komendy Wojewódzkiej PSP w Krakowie» Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa pracownika na stanowisko starszego inspektora w Wydziale Finansów Komendy Wojewódzkiej PSP w Krakowie