Kontakt

Małopolski Zarząd Wojewódzki

Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa

ul. Westerplatte 19, 31-033 Kraków

(w Komendzie Miejskiej PSP)

tel. 12 616-83-44

tel. kom. 602 376 882

e-mail: emeryci@straz.krakow.pl

Nr konta:    

Andrzej Kowalcze  nr konta 27 1240 5165 1111 0010 6260 0324 Bank Pekao SA  O/Zakopane 
34-500 Zakopane ul. Krupówki 19