Usprawnienie ratownictwa na drogach - etap II

Tytułem wstępu

Celem projektu pn. "Usprawnienie ratownictwa na drogach - etap II" jest doposażenie jednostek organizacyjnych PSP w zestawy ratowniczych narzędzi hydraulicznych (100 zestawów), które są niezbędne do sprawnego i efektywnego wykonania dostępu do osób poszkodowanych w wypadkach drogowych. Przedmiotowe przedsięwzięcie jest realizowane przez KW PSP w Krakowie (lider projektu) we współpracy z KG PSP, KW PSP w Toruniu, KW PSP w Lublinie, KW PSP w Gorzowie Wielkopolskim, KW PSP w Łodzi, KW PSP w Opolu, KW PSP w Rzeszowie, KW PSP w Białymstoku, KW PSP w Katowicach, KW PSP w Kielcach, KW PSP w Olsztynie i KW PSP w Szczecinie. 

Kalendarium realizacji

  1. W dniu 23 stycznia 2013 r. podpisano z Centrum Unijnych Projektów Transportowych umowę dot. przygotowania projektu indywidualnego.
  2. W dniu 14 czerwca 2013 r. przesłano do CUPT kompletną dokumentację aplikacyjną.
  3. W dniu 19 lipca 2013 r. ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę 100 zestawów ratowniczych narzędzi hydraulicznych.
  4. W dniu 29 sierpnia 2013 r. dokonano aktualizacji listy projektów indywidualnych dla POIiŚ 2007-2013, w wyniku której przedmiotowy projekt został przesunięty z listy rezerwowej na listę podstawową. 
  5. W dniu 13 września 2013 r. rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na dostawę sprzętu.
  6. W dniu 24 września 2013 r. podpisano umowę na dostawę sprzętu. 
  7. W dniach 28-29 listopada 2013 r. dokonano odbioru zamówionego sprzętu.
  8. W dniu 30 grudnia 2013 r. podpisano z CUPT umowę o dofiansownie przedmiotowego projektu.
  9. W dniach 20-21 listopada 2014 r. w Wierzchosławicach przeprowadzono konferencję promocyjną projektu dla kadry kierowniczo-dowódczej PSP woj. małopolskiego.
  10. W dniu 4 grudnia 2014 r. przeprowadzono konferencję promocyjną projektu, której towarzyszyły pokazy na płycie Małego Rynku w Krakowie (w tym m.in. pokaz praktycznego wykorzystania narzędzi hydraulicznych, punkt wydawania kart ratowniczych, symulator dachowania, kino 5D z filmem dot. bezpieczeństwa ruchu drogowego). Jej uczestnikami byli m.in. przedstawiciele wszystkich partnerów projektu, przedstawiciele instytucji związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego oraz przedstawiciele organów administracji rządowej i samorządowej woj. małopolskiego. W trakcie konferencji funkcjonariusze PSP rozdawali przechodniom upominki związane z tematyką projektu i bezpieczeństwem na drodze (w tym m.in. taśmy i kamizelki odblaskowe, zawieszki odblaskowe, kololorowanki dla dzieci itd.).

zadaj pytanie

 

zamieścił: mł. ogn. Łukasz Buczek