Safer together - best European practices in the field o training which range fire protection

O projekcie

Projekt pn. „Safer together – best European practices in the field of training which range fire protection” jest realizowany przez KW PSP w Krakowie w partnerstwie z Komendą Straży Pożarnej w Południowym Limburgu (Holandia), Komendą Straży Pożarnej w Uppsali (Szwecja) i Szkołą Aspirantów PSP w Krakowie w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - Leonardo Da Vinci". Przedsięwzięcie polega na organizacji wzajemnych wizyt studyjnych w celu wymiany wiedzy i doświadczeń z zakresu wybranych aspektów organizacji działań ratowniczo-gaśniczych w tym szkolenia i doskonalenia zawodowego. Projekt będzie realizowany w latach 2013-2015. 

Kalendarium projektu

21 luty 2013 r. - złożenie wniosku aplikacyjnego.

5 lipiec 2013 r. - informacja o wynikach konkursu oraz o przyznaniu dofinansowania.

13-15 listopad 2013 r. - spotkanie robocze przedstawicieli partnerów projektu w celu omówienia zasad współpracy. 

Rekrutacja

Do dnia 20 sierpnia 2014 r. przyjmowane będą zgłoszenia do udziału w wizytach studyjnych. Zgłoszeń należy dokonywać za pomocą dedykowanego do tego formularza (do pobrania).

W celu prawidłowego wypełnienia w/w formularza należy skorzystać z opisu umiejętności językowych wg skali Rady Europy (do pobrania) oraz ze skróconego programu wizyt studyjnych (do pobrania).

Uczestnicy wizyt studyjnych zobowiązani zostaną do uczestnictwa w pracach dot. przygotowania podręcznika tzw. "dobrych praktyk" zawierającego innowacyjne rozwiązania z zakresu wybranych aspektów organizacji działań ratowniczo-gaśniczych stosowanych w szwedzkich i holenderskich jednostkach ochrony przeciwpożarowej.

W razie pytań lub wątpliwości należy kontaktowć się z mł. kpt. Łukaszem Buczkiem, nr tel 12 6399113, email: Lbuczek@straz.krakow.pl lub. p. Magdaleną Bruzda, nr tel 12 6399117, email: mbruzda@straz.krakow.pl, którzy są koordynatorami przedmiotowego projektu.

 

Wyniki rekrutacji:

1) Wizyta studyjna w Komendzie Straży Pożarnej w Uppsali (Szwecja):

- mł. bryg. Andrzej Szlęzak - KM PSP Tarnów,

- mł. bryg. Maciej Słodowski - KM PSP Kraków,

- kpt. Dariusz Barnat - KP PSP Wieliczka,

- mł. kpt. Bogusław Szydło - KW PSP w Krakowie,

- mł. kpt. Bartłomiej Rosiek - KM PSP Kraków,

- mł. kpt. Wojciech Broda - KM PSP Nowy Sącz.

2) Wizyta studyjna w Komendzie Straży Pożarnej w Maastricht (Holandia):

- bryg. Paweł Susło - KW PSP w Krakowie,

- bryg. Robert Kłósek - KM PSP Tarnów,

- st. kpt. Jarosław Pozierak - KW PSP w Krakowie,

- st. kpt. Arkadiusz Kielin - KM PSP Kraków,

- st. kpt. Damian Woszczyna - KM PSP Kraków,

- kpt. Marcin Kwiatek - KW PSP w Krakowie.

Wizyta w Komendzie Straży Pożarnej w Uppsali

W dniach 13-19 października 2014 r. 12 przedstawicieli PSP woj. małopolskiego (w tym 6 z SA PSP w Krakowie) wzięło udział w wizycie studyjnej w Komendzie Strazy Pożarnej w Uppsali.

Wizyta studyjna w Komendzie Straży Pożarnej w Maastricht

W dniach 1-6 grudnia 2014 r. 12 przedstawicieli PSP woj. małopolskiego (w tym 6 z SA PSP w Krakowie) wzięło udział w wizycie studyjnej w Komendzie Straży Pożarnej w Maastricht.

Wizyta w KW PSP w Krakowie

W dniach 20-24 kwietnia br. w na terenie woj. małopolskiego gościli przedstawiciele Komendy Straży Pożarnej w Uppsali (Szwecja) i Maastricht (Holandia). Celem wizyty była wymiana wiedzy i doświadczeń z zakresu wybranych aspektów organizacji działań ratowniczo-gaśniczych oraz szkolenia i doskonalenia zawodowego.

Zadaj pytanie.

 

zamieścił: mł. kpt. Łukasz Buczek