Pompier i ogniomistrz - adaptacja francuskich wzorców szkoleniowych na potrzeby małopolskich jednostek pożarniczych.

Projekt pt. „Pompier i ogniomistrz – adaptacja francuskich wzorców szkoleniowych na potrzeby małopolskich jednostek ratowniczych” jest realizowany przez Komendę Wojewódzką PSP w Krakowie w partnerstwie z Komendą Straży Pożarnej w Seine - et - Marne, Komendą Wojewódzką Policji w Krakowie i Komendą Główną PSP.

Projekt jest współfinansowany przez Komisję Europejską w ramach programu "Uczenie się przez całe życie Leonardo Da Vinci".

Celem projektu jest wymiana wiedzy i doświadczeń w zakresie wybranych aspektów ratownictwa chemiczno – ekologicznego w tym CBRN (zagrożenia chemiczne, biologiczne, radiologiczne, i nuklearne) i bioterroryzmu pomiędzy w/w formacjami. W ramach realizacji projektu 7 funkcjonariuszy PSP z woj. małopolskiego, 1 funkcjonariusz z KG PSP oraz 2 funckjonariuszy małopolskiej Policji weźmie udział w siedmiodniowej wizycie studyjnej w Komendzie Straży Pożarnej w Seine - et - Marne.

W dniu 31 maja 2010  r. wnioskodawca został poinformowany o pozytywnej ocenie wniosku projektowego i przyznaniu dofinansowania.

W lipcu 2010 r. przeprowadzono nabór na wyjazd szkoleniowy spośród funkcjonariuszy PSP i policjantów z woj. małopolskiego;

W dniu 19 października 2010 r. opracowano tzw. formularz kontraktowy stanowiący podstawę do podpisania umowy dot. realizacji przedmiotowego Projektu.

W grudniu 2010 r. podpisano z Narodową Agencją programu „Uczenie się przez całe życie” umowę dot. realizacji Projektu.

W dniach 16 - 23 października 2011 r. przeprowadzono wizytę studyjną w Komendzie Straży Pożarnej w Seine - et - Marne. 

Zadaj Pytanie

Zamieścił: st. sekc. Ł. Buczek