Na straży danych – cyfryzacja procesów realizowanych w jednostkach PSP woj. małopolskiego wraz z budową systemu bezpieczeństwa danych

O projekcie

Celem ogólnym projektu jest rozwój społeczeństwa informacyjnego oraz poprawa bezpieczeństwa w regionie poprzez wykorzystanie w jednostkach Państwowej Straży Pożarnej województwa małopolskiego nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Projekt zakłada usprawnienie realizowanych działań i procedur poprzez osiągnięcie tzw. "awansu cyfrowego" oraz zapewnienie bezpieczeństwa teleinformatycznego wszystkich jednostek organizacyjnych PSP woj. małopolskiego. W ramach projektu zaplanowano następujące działania:
  1. Wydzielenie nowego pomieszczenia serwerowni,
  2. Budowę Systemu Bezpieczeństwa Danych,
  3. Wdrożenie Elektronicznego Obiegu Dokumentów,
  4. Stworzenie usługi videokonferencji,
  5. Rozbudowę Centrum Przetwarzania Danych wraz z uruchomieniem usługi chmury prywatnej,
  6. Integrację stosowanych systemów elektronicznych oraz wdrożenie jednolitego oprogramowania wykorzystywanego do działań o charakterze administracyjnym.

Wartość projektu oszacowano na 10 356 000,01 zł, w tym dofinansowanie z funduszy UE 7 766 999,99 zł. 

Porozumienie o dofinansowanie podpisano w dniu 18 października 2017 r.