Budowa zintegrowanych systemów informatycznych do zarządzania i monitoringu satelitarnego w Małopolsce

O projekcie

Przedsięwzięcie realizowane przez tut. Komendę stanowi jeden z komponentów systemowego projektu kluczowego realizowanego przez Zarząd Województwa Małopolskiego, którego celem jest utworzenie zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania i monitoringu wszystkich zasobów obejmujących m.in.: publiczne pogotowia ratunkowe przy szpitalach lub samodzielnie działające pogotowia, zespoły ratownictwa górskiego oraz jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej woj. małopolskiego wraz z satelitarnym pozycjonowaniem wszystkich pojazdów. Zbudowany system będzie narzędziem wspierającym zespoły ratownictwa z wykorzystaniem narzędzi monitoringu satelitarnego GPS i modułu GIS.

W ramach komponentu realizowanego przez tut. KW PSP zostanie zakupiony i skonfigurowany sprzęt teleinformatyczny służący do monitorowania:

  1. wszystkich pojazdów PSP woj. małopolskiego (komponent PSP),
  2. wszystkich pojazdów OSP włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego woj. małopolskiego (komponent OSP).

 

Stworzony w ten sposób system monitoringu umożliwi m.in.:

  1. współpracę z analogicznym systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego (poprzez protokoły wymiany danych),
  2. integrację z użytkowanym w PSP System Wspomagania Decyzji SWD – ST (w tym m.in. przesyłanie kart zdarzenia, przesyłanie statusów pomiędzy stanowiskami kierowania komendanta powiatowego/ miejskiego PSP, a pojazdami uczestniczącymi w działaniach ratowniczo – gaśniczych),
  3. rejestrowanie parametrów jazdy pojazdu (w tym m.in. włączenie stacyjki, włączenie sygnałów uprzywilejowania, prędkość, postoje itd.),
  4. monitorowanie pojazdów.

 

Ponadto w toku przedmiotowego komponentu zbudowane zostanie Wojewódzkie Centrum Przetwarzania Danych, które stanowić będzie tzw. "Data Center" dla stacji roboczych znajdujących się w stanowiskach kierowania komendantów powiatowych/ miejskich PSP woj. małopolskiego. Efektem tego będzie poprawa stabilności oraz bezpieczeństwa działania Systemu Lokalizacji Pojazdów Ratowniczych i Transmisji Danych oraz Systemu Wspomagania Decyzji SWD – ST. 

Kalendarium realizacji projektu

W grudniu 2012 r. Małopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. A. Mróz podpisał umowę o współpracy partnerskiej z Zarządem Województwa Małopolskiego na rzecz wspólnej realizacji projektu pn. "Budowa zintegrowanych systemów informatycznych do zarządzania i monitoringu satelitarnego w Małopolsce".

W dniu 3 czerwca br. Małopolski Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. A. Mróz oraz Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Małopolskiego Dh Edward Siarka podpisali porozumienie w sprawie  wyposażenia i zasad stosowania systemu lokalizacji pojazdów i transmisji danych w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych woj. małopolskiego.

 
 
 
 
 
zamieścił: mł. ogn. Łukasz Buczek