Zwiększenie skuteczności reagowania ukraińskich służb ratowniczych na sytuacje kryzysowe - etap II

Projekt jest współfinansowany w ramach programu Polskiej Współpracy Rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Проект співфінансований у рамках програми польського співробітництва у галузі розвитку Міністерства закордонних справ РП.

O projekcie

Dostrzegając obustronne korzyści płynące ze współpracy z Państwową Służbą Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych kierownictwo tut. Komendy podjęło działania w celu realizacji projektu pn. „Zwiększenie skuteczności reagowania ukraińskich służb ratowniczych na sytuacje kryzysowe – etap II”. Tytułowe przedsięwzięcie jest finansowane ze środków programu Polska Pomoc Rozwojowa nadzorowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP. W ramach przedmiotowej inicjatywy  realizowanej we współpracy z Państwową Służbą Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych w obwodach: iwano-frankowskim, odeskim i chersońskim zaplanowano zorganizowanie cyklu szkoleń specjalistycznych dla ukraińskich strażaków w wybranych dziedzinach organizacji działań ratowniczo-gaśniczych.

Działania zrealizowane w 2018 r.

W 2018 r. przeprowadzono następujące działania:

- wizyty studyjne w siedzibach wszystkich ukraińskich partnerów projektu w celu  przygotowania programów szkoleń adekwatnych do oczekiwań oraz możliwości operacyjnych strony ukraińskiej. Ponadto w trakcie wizyt przeprowadzono cykl prelekcji na temat funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych na przykładzie woj. małopolskiego;

- szkolenie z zakresu ratownictwa wodno-nurkowego dla 7 ukraińskich strażaków;

- szkolenie z zakresu pożarów wewnętrznych dla 24 ukraińskich strażaków;

- seminarium branżowe w zakresie funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych dla 14 przedstawicieli ukraińskich służb ratowniczych oraz administracji rządowej i samorządowej.