Wydziały

Wydział Operacyjny

Naczelnik Wydziału Marcin Bigaj

30-134 Kraków, ul. Zarzecze 106
tel. 12 371 30 20, 12 63 99 120
e-mail: wr@straz.krakow.pl

Zadania Wydziału Operacyjnego

 

Wydział Organizacji i Nadzoru

Naczelnik Wydziału Grzegorz Gajda

30-134 Kraków, ul. Zarzecze 106
tel. 12 371 30 10, 12 63 99 110
e-mail: wo@straz.krakow.pl

Zadania Wydziału Organizacji i Nadzoru

 

Wydział Kontrolno Rozpoznawczy

Naczelnik Wydziału Andrzej Siekanka

30-134 Kraków, ul. Zarzecze 106
tel. 12 371 30 80, 12 63 99 180
e-mail: wz@straz.krakow.pl

Zadania Wydziału Kontrolno - Rozpoznawczego

 

Wydział Kadr

Naczelnik Wydziału Maciej Knapik

30-134 Kraków, ul. Zarzecze 106
tel. 12 371 31 30, 12 63 99 230
e-mail: wk@straz.krakow.pl

Zadania Wydziału Kadr 

 

Wydział Kwatermistrzowski

Naczelnik Wydziału Piotr Stępień

30-134 Kraków, ul. Zarzecze 106
tel. 12 371 31 10, 12 63 99 210
e-mail: wt@straz.krakow.pl

Zadania Wydziału Kwatermistrzowskiego

 

Wydział Techniczny

Naczelnik Wydziału Tomasz Pacuła

30-134 Kraków, ul. Zarzecze 106
tel. 12 371 31 20, 12 63 99 220
e-mail: wtt@straz.krakow.pl

 

Wydział Informatyki i Łączności

Naczelnik Wydziału Jarosław Pozierak

30-134 Kraków, ul. Zarzecze 106
tel. 12 371 31 00, 12 63 99 200
e-mail: wil@straz.krakow.pl

Zadania Wydziału Informatyki i Łączności

 

Wydział Zamówień Publicznych

Naczelnik Wydziału Łukasz Buczek

30-134 Kraków, ul. Zarzecze 106
tel. 12 371 31 50, 12 63 99 250
e-mail: wzp@straz.krakow.pl

 

Wydział Finansów

Główny Księgowy Barbara Markut

30-134 Kraków, ul. Zarzecze 106
tel. 12 371 31 40, 12 63 99 240
e-mail: wf@straz.krakow.pl

Zadania Wydziału Finansów

 

Samodzielne Stanowisko Służb BHP

Mieczysław Danak

30-134 Kraków, ul. Zarzecze 106
tel. 12 371 31 62, 12 63 99 262
e-mail: bhp@straz.krakow.pl

Zadania Samodz. St. Służb BHP

 

Radca Prawny

Aneta Szlachta

30-134 Kraków, ul. Zarzecze 106
tel. 12 371 31 64, 12 63 99 264
e-mail: wrp@straz.krakow.pl

Zadania Radcy Prawnego

 

Samodzielne Stanowisko ds. Obronnych

Janusz Marcinkowski

30-134 Kraków, ul. Zarzecze 106
tel. 12 371 31 67, 12 63 99 267
e-mail: jmarcinkowski@straz.krakow.pl

Zadania Samodzielnego Stanowiska ds. Obronnych

 

Wojewódzki Ośrodek Szkolenia

Naczelnik Wydziału Bogusław Szydło

30-960 Kraków, ul. Obrańców Modlina 2
tel. 12 371 31 70, 12 63 99 270
e-mail: osz@straz.krakow.pl

Zadania Wojewódzkiego Ośrodka Szkolenia

 

Rzecznik Prasowy KW PSP

mł. bryg. Sebastian Woźniak

30-134 Kraków, ul. Zarzecze 106
tel. 12 371 30 93, 12 63 99 193
e-mail: swozniak@straz.krakow.pl

 

Kapelan Małopolskich Strażaków

bryg. Władysław Kulig

30-134 Kraków, ul. Zarzecze 106
tel. 12 371 30 05, 12 63 99 105
e-mail: wkulig@straz.krakow.pl