Wydział Finansów - Zadania

Prowadzenie spraw związanych z obsługą finansową;

Sporządzanie sprawozdań finansowych, statystycznych, bilansu rocznego wraz z załącznikami, oraz analiz;

Opracowanie projektu budżetu;

Prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej, rachuby płac,rozrachunków z dostawcami i odbiorcami, rozliczeń z Urzędami Skarbowymi i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych;

Okresowe analizowanie wykonania dochodów i wydatków.