Wojewódzki Ośrodek Szkolenia - Zadania

Realizacja procesu kształcenia i doskonalenia zawodowego dla strażaków KSRG głównie z terenu woj. małopolskiego;

Inicjowanie i upowszechnianie kultury fizycznej w jednostkach organizacyjnych PSP z terenu woj. małopolskiego;

Przeprowadzanie testów w Komorze Dymowej;

Opracowywanie programów szkolenia i doskonalenia zawodowego wynikających z potrzeb na terenie województwa;

Realizacja szkoleń specjalistycznych w tym dla specjalistycznych grup ratowniczych.