KierownictwoMałopolski Komendant Wojewódzki
Państwowej Straży Pożarnej

st. bryg. mgr inż. Piotr Filipek

p.o. Z-ca Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego
Państwowej Straży Pożarnej

bryg. mgr inż. Piotr Słowiak

p.o. Z-ca Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego
Państwowej Straży Pożarnej

st. kpt. mgr inż. Przemysław Przęczek