KierownictwoMałopolski Komendant Wojewódzki
Państwowej Straży Pożarnej
st. bryg. mgr Marek Bębenek


z-ca Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego
Państwowej Straży Pożarnej
st. bryg. mgr inż. Piotr Filipek