Komenda wojewódzka

Numery Telefonów i Adresy E-Mail Wydziałów Komendy Wojewódzkiej.

Przed wysłaniem zapytania prosimy o zapoznanie się z regulaminem korzystania z poczty elektronicznej.

Dziennik Podawczy  tel. 12 371 30 07,  e-mail: dziennikpodawczy@straz.krakow.pl

Wydział Operacyjny  tel. 12 371 30 20,  e-mail: wr@straz.krakow.pl

Wydział Organizacji i Nadzoru, tel. 12 371 30 10, wo@straz.krakow.pl

Wydział Kontrolno Rozpoznawczy,  tel. 12 371 30 80,  wz@straz.krakow.pl

Wydział Kadr, tel. 12 371 31 30, wk@straz.krakow.pl

Wydział Kwatermistrzowski, tel. 12 371 31 10, wt@straz.krakow.pl

Wydział Techniczny, tel. 12 371 31 20, wtt@straz.krakow.pl

Wydział Zamówień Publicznych, tel. 12 371 31 50, wzp@straz.krakow.pl

Wydział Informatyki i Łączności, tel. 12 371 31 00, wil@straz.krakow.pl

Wydział Finansów, tel. 12 371 31 40, wf@straz.krakow.pl

Samodzielne Stanowisko Służb BHP, tel. 12 371 31 62, bhp@straz.krakow.pl

Radca Prawny, tel. 12 371 31 64, wrp@straz.krakow.pl

Samodzielne Stanowisko ds. Obronnych, tel. 12 371 31 67, jmarcinkowski@straz.krakow.pl

Wojewódzki Ośrodek Szkolenia, tel. 12 371 31 70, osz@straz.krakow.pl

Rzecznik Prasowy Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP
mł. bryg. Sebastian Woźniak, tel. 12 371 30 93, kom. 661-953-406, swozniak@straz.krakow.pl