Komenda wojewódzka

Numery Telefonów i Adresy E-Mail Wydziałów Komendy Wojewódzkiej.

Przed wysłaniem zapytania prosimy o zapoznanie się z regulaminem korzystania z poczty elektronicznej.

Dziennik Podawczy  tel. 12 371 30 07, +48 47 8359007 e-mail: dziennikpodawczy@straz.krakow.pl

Wydział Operacyjny  tel. 12 371 30 20,  +48 47 8359020 e-mail: wr@straz.krakow.pl

Wydział Organizacji i Nadzoru, tel. 12 371 30 10, wo@straz.krakow.pl

Wydział Kontrolno Rozpoznawczy,  tel. 12 371 30 80, +48 47 8359080, wz@straz.krakow.pl

Wydział Kadr, tel. 12 371 31 30, +48 47 8359130, wk@straz.krakow.pl

Wydział Kwatermistrzowski, tel. 12 371 31 10, +48 47 8359110, wt@straz.krakow.pl

Wydział Techniczny, tel. 12 371 31 20, +48 47 8359120, wtt@straz.krakow.pl

Wydział Zamówień Publicznych, tel. 12 371 31 50, +48 47 8359150, wzp@straz.krakow.pl

Wydział Informatyki i Łączności, tel. 12 371 31 00, +48 47 8359100, wil@straz.krakow.pl

Wydział Finansów, tel. 12 371 31 40, +48 47 8359140, wf@straz.krakow.pl

Samodzielne Stanowisko Służb BHP, tel. 12 371 31 62, +48 47 8359162, bhp@straz.krakow.pl

Radca Prawny, tel. 12 371 31 64, +48 47 8359164, wrp@straz.krakow.pl

Samodzielne Stanowisko ds. Obronnych, tel. 12 371 31 67, +48 47 8359167, jmarcinkowski@straz.krakow.pl

Wojewódzki Ośrodek Szkolenia, tel. 12 371 31 70, +48 47 8359170, osz@straz.krakow.pl

Rzecznik Prasowy Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP
mł. bryg. Sebastian Woźniak, tel. 12 371 30 93, +48 47 8359093, kom. 661-953-406, swozniak@straz.krakow.pl