Kontakt

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.

ul. Zarzecze 106, 30-134 Kraków
tel. 12 63 99 100, fax 12 63 99 109
e-mail: dziennikpodawczy@straz.krakow.pl
NIP: 6750007386 , REGON: 350132584


Rzecznik Prasowy Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP
mł. bryg. Sebastian Woźniak, tel. 12 63 99 193, kom. 661-953-406, swozniak@straz.krakow.pl

Wnioski o zaświadczenie o zdarzeniu należy składać bezpośrednio do właściwych komendantów miejskich lub powiatowych PSP w województwie małopolskim.

Na obszarze m. Krakowa i powiatu krakowskiego funkcjonuje:
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie
31-033 Kraków, ul. Westerplatte 19
http://www.psp.krakow.pl