Ratownik

Aktualne zamówienia

ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 30 000 €
 
 

ROK 2018

Świadczenie usługi portierskiej w budynku KW PSP w Krakowie

Dostawa węży tłocznych

Sprzątanie budynków KW PSP w Krakowie

Dostawa środka pianotwórczego

Modernizacja i rozbudowa systemu audio-wizualnego sali konferencyjnej KW PSP w Krakowie

Wymiana drzwi

Dostawa 1 zestawu narzędzi hydraulicznych Lukas

Dostawa 36 kpl. ubrań strażackich specjalnych

Dostawa 189 szt. hełmów strażackich

Wykonanie usługi malowania 117 okien w budynku Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie przy ul. Zarzecze 106

Dostawa 101 par butów strażackich specjalnych skórzanych dla KM/KP PSP województwa małopolskiego

Dostawa 180 szt. hełmów strażackich dla KW PSP w Krakowie oraz KM/KP PSP województwa małopolskiego

Dostawa 1 szt. quada z przyczepą i pługiem szybkiego montażu

Dostawa 4 szt. skokochronów z butlami kompozytowymi

Dostawa 1 zestawu narzędzi hydraulicznych Holmatro

Dostawa środka pianotwórczego

 
 
ROK 2017
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ROK 2015

 


2011 KW PSP w Krakowie
Agencja Interaktywna EUROHOST