Strona główna

2018-01-26

Otwarcie sali edukacyjnej "OGNIK" w ramach programu rządowego "Bezpieczna+" w Komendzie Powiatowej PSP w Dąbrowie Tarnowskiej

2018-01-26

Uroczysta gala podsumowująca plebiscyt tygodnika "Przełom" na najlepszą jednostkę OSP ziemi chrzanowskiej

2018-01-25

Narada szkoleniowa pionu kontrolno-rozpoznawczego strażaków z komend Państwowej Straży Pożarnej z terenu woj. małopolskiego

2018-01-24

Protokół końcowy z posiedzenia Komisji Kwalifikacyjnej do spraw naboru do służby w Komendzie Powiatowej PSP w Proszowicach

2018-01-18

Bezpieczeństwo na lodzie


2011 KW PSP w Krakowie
Agencja Interaktywna EUROHOST