Ratownik

Termomodernizacja

O projekcie

Celem bezpośrednim projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynków należących do zasobów Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie poprzez przeprowadzenie prac z zakresu głębokiej termomodernizacji oraz zastosowania systemów fotowoltaicznych. Zakres prac obejmuje m.in.:

 1. Ocieplenie przegród zewnętrznych,
 2. Wymianę bram garażowych,
 3. Wymianę okien i drzwi,
 4. Zastosowanie kolektorów słonecznych,
 5. Zastosowanie paneli fotowoltaicznych,
 6. Modernizację instalacji c.o.,
 7. Wymianę źródeł światła na energooszczędne,
 8. Wymianę opraw oświetleniowych na energooszczędne.

 

Cele szczegółowe określone dla tytułowego przedsięwzięcia to:

 1. Poprawa standardu energetycznego budynków objętych projektem, poprzez zmniejszenie rocznego zużycia energii cieplnej i elektrycznej;
 2. Poprawa standardu techniczno-użytkowego budynków;
 3. Podniesienie komfortu cieplnego i komfortu użytkowania budynków;
 4. Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery (pośrednio - budynki zasilane są z miejskiej sieci ciepłowniczej);
 5. Poprawa warunków i jakości świadczenia podstawowych usług w zakresie bezpieczeństwa publicznego (budynki użytkowane przez jednostki, pracowników Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej, strażaków korzystających  z ośrodka szkoleniowego o zasięgu województwa małopolskiego).

Watość przedsięwzięcia oszacowano na 3 022 055 zł, w tym wysokość dofinansowania 2 568 746,75 zł.

Umowę o dofinansowanie podpisano w dniu 27 luty 2017 r.

 

Galeria projektu


2011 KW PSP w Krakowie
Agencja Interaktywna EUROHOST