Ratownik

Prometeusz

O projekcie

Projekt pn. "Prometeusz - ujarzmić ogień. Adaptacja cypryjskich wzorców szkoleniowych w zakresie pożarów wewnętrznych w małopolskich jednostkach straży pożarnych." jest realizowany przez KW PSP w Krakowie w partnerstwie z SA PSP w Krakowie i Komendą Straży Pożarnej w Nikozji. Celem realizacji projektu jest wymiana wiedzy i doświadczeń w zakresie zwalczania pożarów wewnętrznych (w tym szkolenia i doskonalenia zawodowego w tej dziedzinie). W wyniku realizacji projektu przeprowadzona zostanie wizyta studyjna w Komendzie Straży Pożarnej w Nikozji w czasie której małopolscy strażacy będą mieli okazję do poznania wybranych technik, sprzętu oraz precedur stosowanytch przez cypryjskich strażaków w trakcie zwalczania pożarów wewnętrznych. Nastepnie wybrane rozwiązania na zasadzie tzw. "dobrych praktyk" zostaną wdrożone w małopolskich jednostkach Państwowej Straży Pożarnej.

Rekrutacja

Do dnia 20 sierpnia 2014 r. przyjmowane będą zgłoszenia do udziału w wizycie studyjnej (termin wizyty: wrzesień 2014 r.). Zgłoszeń należy dokonywać za pomocą dedykowanego do tego formularza (do pobrania).

W celu prawidłowego wypełnienia w/w formularza należy skorzystać z opisu umiejętności językowych wg skali Rady Europy (do pobrania).

Skrócony program szkolenia (do pobrania).

Uczestnicy projektu zobowiązani zostaną do uczestnictwa w pracach dot. przygotowania podręcznika tzw. "dobrych praktyk" zawierającego wybrane, cypryjskie rozwiązania w zakresie zwalczania pożarów wewnętrznych. 

W razie pytań lub wątpliwości należy kontaktowć się z mł. kpt. Łukaszem Buczkiem, nr tel 12 6399113, email: Lbuczek@straz.krakow.pl lub. p. Magdaleną Bruzda, nr tel 12 6399117, email: mbruzda@straz.krakow.pl, którzy są koordynatorami przedmiotowego projektu.

Wyniki rekrutacji:

- mł. bryg. Krzysztof Gładysz - KW PSP w Krakowie,

- kpt. Marek Witek - KW PSP w Krakowie,

- kpt. Robert Niczyporuk - KM PSP Tarnów,

- kpt. Marcin Rutkowski - KM PSP Kraków,

- kpt. Tomasz Kaptur - KP PSP Limanowa.

Realizacja

W dniach 1-8 września 2014 r. przeprowadzono wizytę studyjną w Komendzie Straży Pożarnej w Nikozji. W czasie wizyty Uczestnicy Projektu mieli okazję do wymiany wiedzy i doświadczeń z zakresu zwalczania pożarów wewnętrznych (w tym specjalistycznych procedur, stosowanego sprzętu oraz systemu szkolenia i doskonalenia zawodowego w tym zakresie) z cypryjskimi kolegami. Wzięli oni równiez udział w zajęciach praktycznych w komorze rozgorzeniowo-dymowej. Efektem powyższego będzie opracowanie podręcznika "dobrych praktyk" dot. cypryjskich rozwiązań w zakresie zwalczania pożarów wewnętrznych. Następnie wybrane, innowacyjne rozwiązania zostaną na zasadzie tzw. "dobrych praktyk" wdrożone w małopolskich jednostkach ochrony przeciwpożarowej.   

Galeria


Zadaj pytanie.

 

zamieścił: mł. kpt. Łukasz Buczek

 

 


2011 KW PSP w Krakowie
Agencja Interaktywna EUROHOST