Ratownik

NOBEL - adaptacja szwedzkiego modelu kształcenia pożarniczego w małopolskich jednostkach straży pożarnych

O projekcie

Projekt pn. "NOBEL - adaptacja szwedzkiego modelu kształcenia pożarniczego w małopolskich jednostkach straży pożarnych" jest realizowany w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" - "Leonardo da Vinci." Przedsięwzięcie polega na organizacji wizyty studyjnej w Komendzie Straży Pożarnej w Uppsali (Szwecja) dla 6 funkcjonariuszy PSP woj. małopolskiego. W czasie wizyty małopolscy strażacy będą mieli okazję do wymiany wiedzy i doświadczeń z zakresu wybranych aspektów organizacji działań ratowniczo - gaśniczych ze szwedzkimi kolegami. Następnie, na zasadzie tzw. "dobrych praktyk" innowacyjne szwedzkie rozwiązania zostaną wdrożone w małopolskich  jednostkach ochrony przeciwpożarowej.

Kalendarium

3 luty 2012 r. - złożenie wniosku aplikacyjnego.

14 maj 2012 r. - informacja o wynikach konkursu oraz przyznaniu dofinansowania dla przedmiotowego projektu.

10 październik 2012 - 31 styczeń 2013 r. - przeprowadzenie naboru do uczestnictwa w projekcie w jednostkach organizacyjnych PSP woj. małopolskiego.

I kwartał 2013 r. - przeprowadzenie przygotowania językowego oraz dydaktyznego uczestników wyjazdu.

10 - 16 kwietnia 2013 r. - wizyta studyna 6 funckjonariuszy PSP woj. malopolskiego w Komendzie Straży Pożarnej w Uppsali.

II kwartał 2013 r. - opracowanie raportu końcowego oraz innych obligatoryjnych dokumentow.

 

Galeria projektu


 

 

Zadaj pytanie.

 

Zamieścił: mł. ogn. Ł. Buczek


2011 KW PSP w Krakowie
Agencja Interaktywna EUROHOST