Ratownik

Perspektywa finansowa 2004 - 2006

Widząc możliwości pozyskiwania w perspektywie finansowej 2004 -20006 środków z funduszy Unii Europejskiej na realizację projektów z zakresu szeroko rozumianej działalności przeciwpożarowej, kierownictwo tutejszej KW PSP podejmuje szereg inicjatyw w tym zakresie.

W ramach tej perspektywy KW PSP w Krakowie zrealizowała następujące projekty:
1. "STOP - zakup sprzętu na potrzeby transgranicznego systemu przeciwdziałania powodziom i awariom na polsko – słowackim pograniczu”.

2. "Budowa transgranicznej sieci łączności radiowej dla potrzeb reagowania kryzysowego na polsko-słowackim pograniczu”.


2011 KW PSP w Krakowie
Agencja Interaktywna EUROHOST