Ratownik

Kontakt

kpt. Łukasz Buczek
tel. (012) 6399251
lbuczek@straz.krakow.pl

Magdalena Bruzda
tel. (012) 6399255
mbruzda@straz.krakow.pl


2011 KW PSP w Krakowie
Agencja Interaktywna EUROHOST