Ratownik

Unia Europejska

Widząc rodzące się możliwości pozyskiwania środków finansowych z funduszy Unii Europejskiej na realizację projektów z zakresu szeroko rozumianej działalności przeciwpożarowej, kierownictwo tutejszej KW PSP podejmuje szereg inicjatyw w tym zakresie.  
2011 KW PSP w Krakowie
Agencja Interaktywna EUROHOST