Ratownik

Podziękowania i życzenia

Podziękowania Pana Bogusława Kośmider Przewodniczacego Rady Miasta Krakowa

Akt przekazania w użytkowanie budynku Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie

Podziękowanie Wojewody Małopolskiego za udzsał w akcji "SpoKREWnieni służbą"

Życzenia Wielkanocne Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP

List Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego z podziękowaniem za przyjęcie, wkład pracy i przygotowanie wizyty studyjnej delegacji Ukraińskiej.

Podziękowania Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego Metropolity Krakowskiego

Podziękowanie za pomoc w zabezpieczeniu Ogólnopolskiej Inauguracji Obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości

Podziękowanie Podsekretarza Stanu dr hab. prof. IH PAN Magdaleny Gawin - Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Podziękowanie I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie

Podziękowania za udział w uroczystościach pogrzebowych

List gratulacyjny Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Dębicy

List gratulacyjny Małopolski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego

List gratulacyjny Wójt Gminy Rzepiennik Strzyżewski

List gratulacyjny Dowódca Komponentu Wojsk Specjanych

List gratulacyjny Łódzki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi

List gratulacyjny Prezdyent Miasta Krakowa

List gratulacyjny Prezydent Miasta Nowego Sącza

List gratulacyjny Starosta Limanowski

List gratulacyjny Wójt Gminy Żegocina

List gratulacyjny Dowódcy Jednostki Wojskowej NIL

List gratulacyjny Dowódcy Centrum Operacyji Lądowych

List gratulacyjny Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie

List gratulacyjny Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP

List gratulacyjny Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP

List gratulacyjny Zarządu Powiatu Tatrzańskiego oraz pracowników Starostwa Powiatowego w Zakopanem

List gratulacyjny Urzędu Statystycznego w Krakowie

List gratulacyjny Komendanta 3 Regionalnej Bazy Logistycznej w Krakowie

List gratulacyjny Dowódcy 6 Brygady Powietrznodesantowej im. gen. bryg. S. F. Sosabowskiego

List gratulacyjny Dowódcy 8 Bazy Lotnictwa Transportowego im. płk. pil. Stanisława Jakuba Skarżyńskiego

List gratulacyjny Dyrektora Małopolskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

List gratulacyjny Dyrektora CNBOP-PIB

List gratulacyjny Komendanta Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie

List gratulacyjny Szefa Sztabu Generlanego Wojska Polskiego

List gratulacyjny I Zastępcy Szefa Sztabu Generlanego Wojska Polskiego

List gratulacyjny Zarządu Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych w Iwanowicach

List gratulacyjny Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie

List gratulacyjny Komendanta Straży Miejskiej Miasta Krakowa

List gratulacyjny Komendy Powiatowej PSP w Myślenicach oraz Strażaków Ochotników powiatu myślenickiego

List gratulacyjny Dyrektor Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego

List gratulacyjny Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP

List gratulacyjny Małopolskiej Kurator Oświaty

List gratulacyjny Komendanta Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Krakowie

List gratulacyjny Dyrektora Okręgowej Służby Więziennej w Krakowie

List gratulacyjny Naczelnika OSP w Łącku

List gratulacyjny Państwowego Inspektora Sanitarnego MSWiA na obszarze woj. małopolskiego

List gratulacyjny Starosty oraz Wicestarosty Krakowskiego

List gratulacyjny Przewodniczącej Sejmiku woj. małopolskiego

List gratulacyjny p.o. Komendanta Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie

List gratulacyjny Komendanta Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu

List gratulacyjny Zarządu Głównego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa

List gratulacyjny Dyrektora Inspektoratu Służby Kontrwywiadu Wojskowego w Krakowie

List gratulacyjny Szefa Biura Ochrony Rządu

List gratulacyjny Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

List gratulacyjny Wojewody Małopolskiego

List ministra Mariusza Błaszczaka do funkcjonariuszek z okazji Dnia Kobiet


2011 KW PSP w Krakowie
Agencja Interaktywna EUROHOST