Ratownik

Nabór do służby

Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa pracownika na stanowisko starszego inspektora w Wydziale Finansów Komendy Wojewódzkiej PSP w Krakowie

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Głównego Księgowego (KSC) w Komendzie Powiatowej PSP w Olkuszu

Protokół z IV etapu naboru do służby na stanowisko stażysty w KW PSP w Krakowie

Ogłoszenie o naborze na stanowisko stażysty w służbie przygotowawczej w JRG Komendy Powiatowej PSP w Brzesku

Ogłoszenie o naborze na stanowisko oficerskie w Wydziale Kontrolno - Rozpoznawczym Komendy Wojewódzkiej PSP w Krakowie

Ogłoszenie o naborze na stanowisko stażysty w służbie przygotowawczej w JRG Komendy Powiatowej PSP w Dąbrowie Tarnowskiej

Ogłoszenie o naborze na stanowisko stażysty w służbie przygotowawczej w Sekcji ds. finansowych Komendy Powiatowej PSP w Nowym Targu

Ogłoszenie o naborze na stanowisko stażysty w służbie przygotowawczej w Wydziale Operacyjno-Szkoleniowym Komendy Powiatowej PSP w Nowym Targu

Ogłoszenie o naborze na stanowisko stażysty w służbie przygotowawczej w JRG Komendy Powiatowej PSP w Zakopanem

Ogłoszenie o naborze na stanowisko stażysty w służbie przygotowawczej w Wydziale Technicznym Komendy Wojewódzkiej PSP w Krakowie

Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa pracownika na stanowisko Technika w Wydziale Organizacji i Nadzoru Komendy Wojewódzkiej PSP w Krakowie

Ogłoszenie o naborze na stanowisko oficerskie w Wydziale Kontrolno - Rozpoznawczym Komendy Wojewódzkiej PSP w Krakowie

Ogłoszenie o naborze na stanowisko oficerskie w Wydziale Operacyjnym Komendy Wojewódzkiej PSP w Krakowie

Ogłoszenie o naborze na stanowisko stażysty w służbie przygotowawczej w JRG Komendy Powiatowej PSP w Proszowicach

Ogłoszenie o naborze na stanowisko stażysty w służbie przygotowawczej w JRG Komendy Powiatowej PSP w Bochni

Ogłoszenie o naborze do służby na stanowisko stażysty w wydziale operacyjno-szkoleniewym w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Targu

Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej na stanowisko główny księgowy Komendy Powiatowej PSP w Gorlicach

Ogłoszenie o naborze na stanowisko oficerskie w Wydziale Kontrolno - Rozpoznawczym Komendy Powiatowej PSP w Myślenicach

Ogłoszenie o naborze na stanowisko oficerskie w Wydziale Kontrolno - Rozpoznawczym Komendy Wojewódzkiej PSP w Krakowie

Ogłoszenie o naborze na stanowisko oficerskie w Wydziale Operacyjnym Komendy Wojewódzkiej PSP w Krakowie

Protokół końcowy z naboru na stanowisko strażysty w służbie przygotowawczej (docelowo starszy ratownik - kierowca) w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Krakowie

Ogłoszenie o naborze na stanowisko oficerskie w Wydziale Kontrolno - Rozpoznawczym Komendy Miejskiej PSP w Krakowie

Protokół końcowy z naboru na stanowisko strażysta w służbie przygotowawczej (docelowo-starszy ratownik) w Komendzie Miejskiej PSP w Nowym Sączu

Protokół końcowy z naboru na stanowisko strażysta w służbie przygotowawczej (docelowo-zastępca naczelnika wydziału) w Komendzie Miejskiej PSP w Nowym Sączu

Wynik końcowy naboru na stanowisko stażysty w służbie przygotowawczej w Komendzie Powiatowej PSP w Zakopanem

Protokół z IV etapu naboru do służby na stanowisko stażysty w KW PSP w Krakowie

Ogłoszenie o naborze na stanowisko stażysty w służbie przygotowawczej w JRG Komendy Powiatowej PSP w Brzesku

Protokół z III etapu naboru do służby na stanowisko stażysty w KW PSP w Krakowie

Protokół z II etapu naboru do służby na stanowisko stażysty w KW PSP w Krakowie

Protokół końcowy z naboru do służby na stanowisko stażysty w JRG w Komendzie Powiatowej w Nowym Targu

Protokół z I etapu naboru do służby na stanowisko stażysty w KW PSP w Krakowie

Ogłoszenie o zakończeniu naboru nr 1/2018 do służby przygotowawczej w Komendzie Powiatowej PSP w Gorlicach

Ogłoszenie o naborze na stanowisko stażysty w służbie przygotowawczej w Komendzie Powiatowej PSP w Zakopanem

Ogłoszenie o naborze na stanowisko stażysty w służbie przygotowawczej w JRG Komendy Miejskiej PSP w Tarnowie

Ogłoszenie o naborze na stanowisko stażysty w służbie przygotowawczej w JRG Komendy Powiatowej PSP w Bochni

Ogłoszenie o naborze na stanowisko stażysty w służbie przygotowawczej w JRG Komendy Powiatowej PSP w Limanowej

Ogłoszenie o naborze na stanowisko stażysty w służbie przygotowawczej w Wydziale Technicznym Komendy Wojewódzkiej PSP w Krakowie

Ogłoszenie o naborze na stanowisko oficerskie w Wydziale Kontrolno - Rozpoznawczym Komendy Wojewódzkiej PSP w Krakowie

Ogłoszenie o naborze na stanowisko oficerskie w Wydziale Operacyjnym Komendy Wojewódzkiej PSP w Krakowie

Ogłoszenie o naborze na stanowisko z-cy dowódcy zmiany w JRG Komendy Powiatowej PSP w Proszowicach

Ogłoszenie o naborze na stanowisko stażysty (docelowo starszy ratownik) w JRG Komendy Powiatowej PSP w Chrzanowie

Ogłoszenie o naborze na stanowisko stażysty (docelowo starszy ratownik-kierowca) w JRG Komendy Powiatowej PSP w Nowym Targu

Ogłoszenie o naborze do służby przygotowawczej w KM PSP w Nowym Sączu

Ogłoszenie o naborze na stanowisko starszy technik, w grupie stanowisk pomocniczych, obsługi.w Komendzie Powiatowej PSP w Wieliczce

Ogłoszenie o naborze na stanowisko strażysta w służbie przygotowawczej w Komendzie Miejskiej PSP w Nowym Sączu

Ogłoszenie o naborze do służby na stanowisko stażysty w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Powiatowej PSP w Oświęcimiu

Ogłoszenie o naborze do służby na stanowisko stażysty w wydziale technicznym w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie

Ogłoszenie o naborze do służby na stanowisko stażysty (docelowo starszy ratownik kierowca) w Komendzie Powiatowej PSP w Gorlicach

Ogłoszenie o naborze na stanowisko oficerskie w Wydziale Organizacyjno-Kadrowym Komendy Miejskiej PSP w Nowym Sączu

Ogłoszenie o naborze na stanowisko oficerskie w Wydziale Kontrolno-Rozpoznawczym Komendy Wojewódzkiej PSP w Krakowie

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Technika (ds. Ochorny Danych Osobowych) w  Komendzie Wojewódzkiej PSP w Krakowie

Ogłoszenie o naborze do służby na stanowisko stażysty w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Powiatowej PSP w Zakopanem

Ogłoszenie o naborze do służby na stanowisko stażysty w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Miejskiej PSP w Tarnowie

Ogłoszenie o naborze do służby na stanowisko stażysty w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Powiatowej PSP w Oświęcimiu

Ogłoszenie o naborze do służby na stanowisko stażysty w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Powiatowej PSP w Brzesku

Ogłoszenie o naborze do służby na stanowisko stażysty (docelowo starszy ratownik) w Jednostkach Ratowniczo-Gaśniczych Komendy Miejskiej PSP w Krakowie

Ogłoszenie o naborze do służby na stanowisko stażysty (docelowo starszy ratownik-kierowca) w Jednostkach Ratowniczo-Gaśniczych Komendy Miejskiej PSP w Krakowie

Protokół końcowy z naboru na stanowisko Specjalisty w Wydziale Zamówień Publicznych KW PSP w Krakowie

Protokół z I etapu naboru do służby na stanowisko stażysty w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Powiatowej PSP w Bochni

Ogłoszenie o naborze do służby na stanowisko stażysty w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Powiatowej PSP w Chrzanowie

Ogłoszenie o naborze do służby na stanowisko stażysty w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Powiatowej PSP w Myślenicach

Ogłoszenie o naborze do służby na stanowisko stażysty w Wydziale Operacyjno-Szkoleniowym Komendy Powiatowej PSP w Nowym Targu

Ogłoszenie o naborze do służby na stanowisko stażysty w Sekcji ds. finansowych Komendy Powiatowej PSP w Nowym Targu

Ogłoszenie o naborze do służby na stanowisko stażysty w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Powiatowej PSP w Bochni

Ogłoszenie o naborze do służby na stanowisko stażysty w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Powiatowej PSP w Wieliczce

Ogłoszenie o naborze do służby na stanowisko stażysty w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Powiatowej PSP w Limanowej

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Referent w Wydziale Organizacyjno-Kadrowym Komendy Miejskiej PSP w Krakowie

Ogłoszenie o naborze na 2 stanowiska, docelowo oficerskie, w Wydziale Kontrolno-Rozpoznawczym Komendy Miejskiej PSP w Krakowie

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Specjalisty w Wydziale Technicznym Komendy Miejskiej PSP w Krakowie

Ogłoszenie o naborze do służby na stanowisko oficerskie - dowódca zmiany w JRG Komendy Powiatowej PSP w Myślenicach

Ogłoszenie o naborze do służby na stanowisko oficerskie w Wydziale Operacyjno-Szkoleniowym Komendy Powiatowej PSP w Brzesku

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Specjalisty w Wydziale Zamówień Publicznych

Ogłoszenie o naborze do służby na stanowisko stażysty w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Powiatowej PSP w Dąbrowie Tarnowskiej

Ogłoszenie o naborze do służby na stanowisko oficerskie w  Komendzie Powiatowej PSP w Oświęcimiu

Ogłoszenie o naborze do służby na stanowisko stażysty w sekcji ds. kontrolno-rozpoznawczych Komendy Powiatowej PSP w Zakopanem

Ogłoszenie o naborze do służby na stanowisko stażysty w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Powiatowej PSP w Zakopanem

Ogłoszenie o naborze do służby na stanowisko oficerskie w Wydziale Kontrolno-Rozpoznawczym Komendy Wojewódzkiej PSP w Krakowie

Ogłoszenie o naborze do służby na stanowisko oficerskie w Wydziale Operacyjno-Szkoleniowym Komendy Miejskiej PSP w Krakowie

Ogłoszenie o naborze do służby na stanowisko stażysty (docelowo starszy ratownik) w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Powiatowej PSP w Oświęcimiu

Ogłoszenie o naborze do służby na stanowisko oficerskie w Wydziale Kontrolno-Rozpoznawczym Komendy Miejskiej PSP w Krakowie

Ogłoszenie o naborze do służby na stanowisko stażysty w Sekcji ds. finansów w Komendzie Powiatowej PSP w Nowy Targu

Ogłoszenie o naborze do służby na stanowisko stażysty (docelowo starszy ratownik) w Jednostkach Ratowniczo-Gaśniczych Komendy Miejskiej PSP w Tarnowie

Ogłoszenie o naborze do służby na stanowisko stażysty (docelowo starszy ratownik) w Jednostkach Ratowniczo-Gaśniczych Komendy Miejskiej PSP w Nowy Sączu

Ogłoszenie o naborze do służby na stanowisko stażysty w służbie przygotowawczej (docelowo starszy ratownik-kierowca) w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Krakowie

Ogłoszenie o naborze do służby na stanowisko oficerskie w Sekcji ds. Kontrolno-Rozpoznawczych w Komendzie Powiatowej PSP w Zakopanem

Ogłoszenie o naborze do służby na stanowisko stażysty (docelowo starszy ratownik) w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Powiatowej PSP w Nowym Targu

Ogłoszenie o naborze do służby na stanowisko stażysty (docelowo starszy ratownik) w Jednostkach Ratowniczo-Gaśniczych Komendy Miejskiej PSP w Krakowie

Protokół końcowy z posiedzenia Komisji Kwalifikacyjnej do spraw naboru do służby w Komendzie Powiatowej PSP w Proszowicach

Protokół z posiedzenia Komisji Kwalifikacyjnej do spraw naboru do służby w Komendzie Powiatowej PSP w Proszowicach

Ogłoszenie o naborze do służby na stanowisko zastępcy dyżurnego operacyjnego w Wydziale Operacyjnym KW PSP w Krakowie

Ogłoszenie o naborze do służby na stanowisko oficerskie w Wydziale Kontrolno-Rozpoznawczym KW PSP w Krakowie

Ogłoszenie o naborze do służby na stanowisko stażysty (docelowo starszy ratownik-kierowca) w JRG w Komendzie Powiatowej PSP w Wieliczce

Ogłoszenie o naborze do służby na stanowisko stażysty (docelowo starszy ratownik) w Komendzie Powiatowej PSP w Myślenicach

Ogłoszenie o naborze do służby na stanowisko stażysty (docelowo starszy ratownik - kierowca) w Komendzie Powiatowej PSP w Wadowicach

Ogłoszenie o naborze do służby na stanowisko stażysty (docelowo starszy ratownik) w JRG w Komendzie Powiatowej PSP w Suchej Beskidzkiej

Ogłoszenie o naborze do służby na stanowisko stażysty w (docelowo zastępca naczelnika wydziału organizacyjno-kadrowego) w Komendzie Miejskiej PSP w Tarnowie

Ogłoszenie o naborze do służby na stanowisko stażysty w Jednostce Ratowniczo Gaśniczej w Komendzie Powiatowej PSP w Bochni

Ogłoszenie o naborze do służby na stanowisko stażysty w Jednostce Ratowniczo Gaśniczej w Komendzie Powiatowej PSP w Proszowicach

Ogłoszenie o naborze do służby na stanowisko stażysty w służbie przygotowawczej (docelowo starszy ratownik kierowca) w Komendzie Miejskiej PSP w Krakowie.

Ogłoszenie o naborze do służby na stanowisko stażysty w służbie przygotowawczej (docelowo starszy ratownik kierowca) w Komendzie Powiatowej PSP w Dąbrowie Tarnowskiej.

Ogłoszenie o naborze do służby na stanowisko stażysty w służbie przygotowawczej (docelowo starszy ratownik kierowca) w Komendzie Powiatowej PSP w Miechowie.

Ogłoszenie o naborze do służby na stanowisko stażysty w służbie przygotowawczej (docelowo zastępca naczelnika wydziału organizacyjno-kadrowego) w Komendzie Miejskiej PSP w Tarnowie

Ogłoszenie o naborze do służby na stanowisko stażysty w służbie przygotowawczej (starszy ratownik-kierowca) w Jednostce Ratowniczo Gaśniczej w  Wieliczce

Ogłoszenie o naborze do służby na stanowisko stażysty w służbie przygotowawczej (starszy ratownik) w Jednostce Ratowniczo Gaśniczej w  Brzesku

Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka Korpusu Służby Cywilnej na stanowisko starszego inspektora w sekcji ds organizacyjno-kadrowych w KP PSP Sucha Beskidzka

Ogłoszenie o naborze na stanowisko starszego specjalisty w korpusie służby cywilnej w Wydziale Logistycznym Komendy Wojewódzkiej PSP w Krakowie

Ogłoszenie o naborze na stanowisko stażysta (docelowo starszy specjalista) w Wydziale Organizacyjno-Kadrowym KM PSP w Krakowie

Ogłoszenie o naborze na stanowisko stażysta (docelowo starszy ratownik-kierowca) w JRG Komendy Miejskiej PSP w Tarnowie

Ogłoszenie o naborze na stanowisko stażysta (docelowo starszy inspektor sztabowy) w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Krakowie

Ogłoszenie o naborze na stanowisko stażysta (docelowo starszy inspektor) w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Krakowie

Ogłoszenie o naborze na stanowisko stażysta - strażak hejnalista (docelowo starszy ratownik) w Komendzie Miejskiej PSP w Krakowie

Ogłoszenie o naborze na stanowisko stażysta (docelowo starszy technik) w Komendzie Miejskiej PSP w Krakowie

Ogłoszenie o naborze na stanowisko oficerskie w Wojewódzkim Ośrodku Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Krakowie

Ogłoszenie o naborze na stanowisko oficerskie w Wydziale Operacyjnym Komendy Wojewódzkiej PSP w Krakowie

Ogłoszenie o naborze do słuzby w PSP na stanowisko stażysty w KW PSP w Krakowie

Ogłoszenie o naborze do służby w PSP na stanowisko stażysty w KP PSP Wadowice

Ogłoszenie o naborze do służby w PSP na stanowisko stażysty w KP PSP w Limanowej

Ogłoszenie o naborze do służby w PSP na stanowisko stażysty w KW PSP w Krakowie

Ogłoszenie o naborze na stanowisko starszego inspektora w Wydziale Finansów Komendy Wojewódzkiej PSP w Krakowie

Ogłoszenie o naborze na stanowisko oficerskie w Wydziale Informatyki i Łączności Komendy Wojewódzkiej PSP w Krakowie

 


2011 KW PSP w Krakowie
Agencja Interaktywna EUROHOST