Nabór do służby

Ogłoszenie o naborze na stanowisko starszego specjalisty w korpusie służby cywilnej w Wydziale Logistycznym Komendy Wojewódzkiej PSP w Krakowie

Ogłoszenie o naborze na stanowisko stażysta (docelowo starszy specjalista) w Wydziale Organizacyjno-Kadrowym KM PSP w Krakowie

Ogłoszenie o naborze na stanowisko stażysta (docelowo starszy ratownik-kierowca) w JRG Komendy Miejskiej PSP w Tarnowie

Protokół z I etapu naboru do służby w PSP na stanowisko strażysty (docelowo starszy inspektor sztabowy) w KW PSP w Krakowie

Protokół z IV etapu naboru do służby w PSP na stanowisko strażysty w KW PSP w Krakowie

Protokół z II i III etapu naboru do służby w PSP na stanowisko strażysty w KW PSP w Krakowie

Ogłoszenie o naborze na stanowisko stażysta (docelowo starszy inspektor sztabowy) w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Krakowie

Protokół z I ETAPU naboru do służby w PSP na stanowisko strażysty w KW PSP w Krakowie

Ogłoszenie o naborze na stanowisko stażysta (docelowo starszy inspektor) w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Krakowie

Ogłoszenie o naborze na stanowisko stażysta - strażak hejnalista (docelowo starszy ratownik) w Komendzie Miejskiej PSP w Krakowie

Ogłoszenie o naborze na stanowisko stażysta (docelowo starszy technik) w Komendzie Miejskiej PSP w Krakowie

Ogłoszenie o naborze na stanowisko oficerskie w Wojewódzkim Ośrodku Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Krakowie

Ogłoszenie o naborze na stanowisko oficerskie w Wydziale Operacyjnym Komendy Wojewódzkiej PSP w Krakowie

Ogłoszenie o naborze do słuzby w PSP na stanowisko stażysty w KW PSP w Krakowie

Ogłoszenie o naborze do służby w PSP na stanowisko stażysty w KP PSP Wadowice

Ogłoszenie o naborze do służby w PSP na stanowisko stażysty w KP PSP w Limanowej

Ogłoszenie o naborze do służby w PSP na stanowisko stażysty w KW PSP w Krakowie

Ogłoszenie o naborze na stanowisko starszego inspektora w Wydziale Finansów Komendy Wojewódzkiej PSP w Krakowie

Ogłoszenie o naborze na stanowisko oficerskie w Wydziale Informatyki i Łączności Komendy Wojewódzkiej PSP w Krakowie

Ogłoszenie o naborze na stanowisko oficerskie w Wydziale Kontrolno-Rozpoznawczym Komendy Wojewódzkiej PSP w Krakowie

Ogłoszenie o naborze na stanowisko stażysta (docelowo starszy ratownik-kierowca) w KP PSP w Bochni

Ogłoszenie o naborze na stanowisko stażysta (docelowo starszy inspektor w Wydziale Kwatermistrzowskim) w KM PSP w Krakowie oraz Załącznik

Ogłoszenie o naborze na stanowisko stażysta - strażak hejnalista (docelowo specjalista ratownik w Wydziale Organizacyjno - Kadrowym) w KM PSP w Krakowie oraz Załącznik

Ogłoszenie o naborze na stanowisko stażysta (docelowo starszy inspektor w Wydziale Finansów) w KM PSP w Krakowie oraz Załącznik

Ogłoszenie o naborze na stanowisko stażysta (docelowo starszy ratownik-kierowca) w KP PSP w Limanowej

Ogłoszenie o naborze na stanowisko strażak stażysta (docelowo starszy ratownik-kierowca) w KM PSP w Nowym  Sączu

Ogłoszenie o naborze na stanowisko stażysta (docelowo starszy ratownik-kierowca) w KP PSP w Zakopanem

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Inspektora w Sekcji ds. Organizacyjno - Kadrowych w KP PSP w Bochni

Ogłoszenie o naborze na stanowisko oficerskie w Wojewódzkim Ośrodku Szkolenia KW PSP w Krakowie

Ogłoszenie o naborze do służby w KM PSP w Krakowie na stanowisko strażysta (docelowo starszy inspektor w Wydziale Kwatermistrzowskim)

Ogłoszenie o naborze do służby w KM PSP w Krakowie na stanowisko stażysta (docelowo starszy inspektor w Wydziale Finansów)

Wyniki naboru na stanowisko specjalisty w Wydziale Zamówień Publicznych KW PSP w Krakowie

Protokół z I etapu naboru do służby w KW PSP w Krakowie na stanowisko stażysta w Wydziale Zamówień Publicznych

Ogłoszenie o naborze na stanowisko stażysty (docelowo specjalisty) w Wydziale Zamówień Publicznych KW PSP w Krakowie

Ogłoszenie o naborze na stanowisko specjalisty w Wydziale Zamówień Publicznych KW PSP w Krakowie

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Główny Księgowy w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej w KP PSP w Zakopanem

Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora w Wydziale Kadr w celu zastępstwa nieobecnego członka KSC

Ogłoszenie o naborze na stanowisko zastępcy dowódcy zmiany w JRG PSP w Suchej Beskidzkiej

Protokół końcowy z naboru na stanowisko stażysty w KP PSP Dąbrowa Tarnowska

Ogłoszenie o naborze na stanowisko stażysty w KP PSP Dąbrowa Tarnowska

Wyniki naboru na stanowisko stażysty KM PSP w Tarnowie

Ogłoszenie o naborze na stanowisko stażysty w JRG w Tarnowie

Protokół końcowy z naboru na stanowisko oficerskie w Wojewódzkim Ośrodku Szkolenia KW PSP w Krakowie

Protokół końcowy z naboru na stanowisko inspektora w Korpusie Służby Cywilnej w KP PSP Zakopane.

Wyniki I etapu naboru na stanowisko inspektora w Korpusie Służby Cywilnej w KP PSP Zakopane.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora w Korpusie Służby Cywilnej w KP PSP Zakopane.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko oficerskie w Wojewódzkim Ośrodku Szkolenia KW PSP w Krakowie

Ogłoszenie o naborze na stanowisko oficerskie (ratownik medyczny) w Wojewódzkim Ośrodku Szkolenia KW PSP w Krakowie

Ogłoszenie o naborze kandydatów do służby w Komendzie Powiatowej PSP w Chrzanowie

Protokół końcowy z naboru do służby w KP PSP Zakopane

Wynik końcowy naboru do służby w KP PSP Gorlice

Ogłoszenie o naborze kandydatów do służby w Komendzie Powiatowej PSP w Dąbrowie Tarnowskiej

Ogłoszenie o naborze kandydatów do służby w Komendzie Powiatowej PSP w Proszowicach

Protokół Nr 2 z 1 etapu naboru do służby w KP PSP Gorlice

Ogłoszenie o naborze kandydatów do służby w Komendzie Powiatowej PSP w Zakopanem

Ogłoszenie o naborze kandydatów do służby w Komendzie Powiatowej PSP w Gorlicach

Ogłoszenie o naborze kandydatów do służby w Komendzie Powiatowej PSP w Proszowicach

Wynik końcowy naboru do służby w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wieliczce

 

Ogłoszenie o naborze kandydatów do służby w Komendzie Miejskiej PSP w Nowym Sączu

 

Lista kandydatów do służby w Komendzie Powiatowej PSP w Wieliczce zakwalifikowanych do sprawdzianu umiejętności pływania

 

Protokół z 1 etapu naboru kandydatów do służby w Komendzie Powiatowej PSP w Wieliczce

Ogłoszenie o naborze kandydatów do służby w Komendzie Powiatowej PSP w Myślenicach

Ogłoszenie o naborze kandydatów do służby w Komendzie Powiatowej PSP w Wieliczce

 

Ogłoszenie o naborze kandydatów do służby w Komendzie Powiatowej PSP w Limanowej

 

Ogłoszenie o naborze kandydatów do służby w Komendzie Powiatowej PSP w Chrzanowie na stanowisko stażysta w służbie przygotowawczej (docelowo starszy ratownik)

Protokół z III i IV etapu naboru do służby na stanowisko stażysta w Wydziale Informatyki i Łączności Komendy Wojewódzkiej PSP w Krakowie

Ogłoszenie o naborze do służby na stanowisko oficerskie w Wydziale Kontrolno-Rozpoznawczym Komendy Wojewódzkiej PSP w Krakowie.

Ogłoszenie o naborze do służby na stanowisko oficerskie w Wydziale Operacyjnym Komendy Wojewódzkiej PSP w Krakowie.

Ogłoszenie o naborze do służby na stanowisko stażysta (docelowo starszy ratownik) w KP PSP w Olkuszu.

Protokół z I etapu naboru do służby na stanowisko stażysta w Wydziale Informatyki i Łączności Komendy Wojewódzkiej PSP w Krakowie

Nabór na stanowisko stażysty w służbie przygotowawczej w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej w Suchej Beskidzkiej.

 
 
 
 

Protokół z I etapu naboru na stanowisko stażysty w Wydziale Informatyki i Łączności Komendy Wojewódzkiej PSP w Krakowie

Ogłoszenie o naborze inspektora w samodzielnym stanowisku ds. organizacji, pomocy prawnej i archiwizacji w Komendzie Powiatowej PSP w Chrzanowie.

Ogłoszenie o naborze do służby na stanowisko stażysta w Wydziale Informatyki i Łączności Komendy Wojewódzkiej PSP w Krakowie

Ogłoszenie o naborze na stanowisko - główny ksiegowy w Komendzie Powiatowej PSP w Gorlicach.

Anulowanie ogłoszenia o naborze na stanowisko - główny ksiegowy w Komendzie Powiatowej PSP w Gorlicach.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko oficerskie w Wydziale Kontrolno-Rozpoznawczym Komendy Wojewódzkiej PSP w Krakowie

Ogłoszenie o naborze na stanowisko oficerskie w Wojewódzkim Ośrodku Szkolenie Komendy Wojewódzkiej PSP w Krakowie

Ogłoszenie o naborze na stanowisko - główny ksiegowy w Komendzie Powiatowej PSP w Gorlicach.

Protokół końcowy naboru do służby w KW PSP w Krakowie na stanowisko stażysta w służbie przygotowawczej (docelowo starszy ratownik-kierowca)

Protokół końcowy naboru do służby w KW PSP w Krakowie na stanowisko Starszego Specjalisty w Wydziale Technicznym.

Protokół z II etapu naboru do służby w KW PSP w Krakowie

Protokół z I etapu naboru do służby w KW PSP w Krakowie

Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko oficerskie w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Krakowie w Wydziale Kontrolno-Rozpoznawczym.

Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko stażysta w służbie przygotowawczej w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Krakowie

Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko starszego specjalisty w Wydziale Technicznym Komendy Wojewódzkiej PSP w Krakowie.

Ogłoszenie o naborze do służby w KP PSP Wadowice na stanowisko stażysty

Ogłoszenie o naborze do służby w KP PSP Gorlice na stanowisko stażysty w sekcji ds ogranizacyjno-kadrowych.

Ogłoszenie o naborze do służby w KP PSP Olkusz na stanowisko stażysty

Ogłoszenie o naborze do służby w KM PSP Kraków na stanowisko stażysty

Ogłoszenie o naborze do służby w KP PSP Oświęcim na stanowisko stażysty (docelowo ratownik - kierowca).

Ogłoszenie o naborze do służby w KP PSP Gorlice na stanowisko stażysty (docelowo ratownik - kierowca).

Ogłoszenie o naborze do służby w KP PSP Wieliczka na stanowisko stażysty (docelowo starszy ratownik - kierowca).

Informacja z przeprowadzonego naboru do Korpusu Służby Cywilnej na stanowisko Inspektora w Wydziale Kadr Komendy Wojewódzkiej PSP w Krakowie

Ogłoszenie o naborze do służby w Komendzie Powiatowej PSP w Brzesku

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko inspektora w Korpusie Służby Cywilnej w Wydziale Kadr Komendy Wojewódzkiej PSP w Krakowie.

Wyniki końcowe naboru kandydatów do służby w KM PSP w Nowym Sączu.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko oficerskie w Wydziale Kontrolno-Rozpoznawczym Komendy Wojewódzkiej PSP w Krakowie.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Inspektora w Wydziale Kadr Komendy Wojewódzkiej PSP w Krakowie.

Lista osób zakwalifikowanych do III etapu naboru kandydatów do służby w Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu

Lista osób zakwalifikowanych do II etapu naboru kandydatów do służby w Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu

Wyniki końcowe naboru na stanowisko stażysty w stanowisku pracy ds. finansów w Komendzie Powiatowej PSP w Myślenicach

Ogłoszenie o naborze kandydatów do służby w Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu

Wyniki II etapu naboru na stanowisko stażysty w stanowisku pracy ds. finansów w Komendzie Powiatowej PSP w Myślenicach

Wyniki I etapu naboru na stanowisko stażysty w stanowisku pracy ds. finansów w Komendzie Powiatowej PSP w Myślenicach

Ogłoszenie o naborze do służby w Komendzie Powiatowej PSP w Myślenicach na stanowisko stażysty w Stanowisku pracy ds. finansów.

Wyniki naboru do służby w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Krakowie na stanowisko stażysty w Wydziale Kadr

Nabór do służby w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Krakowie na stanowisko oficerskie w Wydziale Kontrolno-Rozpoznawczym

Komunikat dotyczący naboru do służby w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Krakowie na stanowisko stażysty w Wydziale Kadr

Nabór do służby w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Krakowie na stanowisko stażysty w Wydziale Kadr

Nabór do Wydziału Kadr w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Krakowie

Nabór w KP PSP Proszowice - protokół końcowy

Protokół z III etapu naboru do służby w Komendzie Powiatowej PSP w Wadowicach na stanowisko stażysty - docelowo starszego ratownika kierowcy.

Ogłoszenie o naborze do służby w Komendzie Powiatowej PSP w Proszowicach

Ogłoszenie o naborze do służby w Komendzie Powiatowe PSP w Myślenicach na stanowisko stażysty - codzienny rozkład czasy służby

Ogłoszenie o naborze do służby w Komendzie Powiatowe PSP w Myślenicach na stanowisko stażysty - zmianowy rozkład czasy służby

Protokół sporządzony w związku z czynnościami kwalifikacyjnymi przeprowadzonymi w sprawie naboru kandydatów w KP PSP w Wieliczce

Ogłoszenie o naborze do służby w Komendzie Powiatowej PSP w Wadowicach na stanowisko stażysty - docelowo starszego ratownika kierowcy.

Wyniki naboru kandydatów do służby w KP PSP w Chrzanowie

Ogłoszenie o naborze oficera lub aspiranta do służby w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Krakowie na stanowisku oficerskim lub aspiranckim w Wydziale Organizacji i Nadzoru.

Ogłoszenie o naborze do służby w Komendzie Powiatowej PSP w Brzesku na stanowisko stażysta (docelowo starszy ratownik).

Ogłoszenie o naborze oficerów do służby w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Krakowie na stanowiska: młodszy specjalista, specjalista oraz starszy specjalista.

Nabór do służby w Komendzie Powiatowej PSP w Wadowicach na stanowisko inspektora w komórce ds. organizacyjno-kadrowych.

Informacja z przeprowadzonego naboru do Korpusu Służby Cywilnej na stanowisko Inspektor w Wydziale Kadr KW PSP w Krakowie.

Nabór do służby w Komendzie Powiatowej PSP w Bochni na stanowisko stażysty (kierowca).

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Inspektora w Wydziale Kadr w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.

Wyniki ogłoszenia o naborze na stanowisko radcy prawnego w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.

Protokół Komisji Kwalifikacyjnej ds. przeprowadzenia naboru do służby w Komendzie Powiatowej PSP w Wadowicach.

Ogłoszenie o naborze do służby w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach.

Ogłoszenie o naborze do służby w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach.

Wyniki naboru do służby w KP PSP Sucha Beskidzka.

Protokół z weryfikacji dokumentów złożonych przez kandydatów do służby w KP PSP Sucha Beskidzka.

Ogłoszenie o naborze do służby w Państwowej Straży Pożarnej w Suchej Beskidzkiej na stanowisko stażysty (docelowo starszy ratownik kierowca).

Ogłoszenie o naborze do służby w Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Targu na stanowisko: stażysta (docelowo starszy ratownik-kierowca).

Ogłoszenie o naborze do służby w Państwowej Straży Pożarnej w Brzesku na stanowisko: stażysta (docelowo starszy operator sprzętu specjalnego).

Ogłoszenie o naborze kandydatów do służby w Państwowej Straży Pożarnej w Gorlicach na stanowisko: stażysta (docelowo ratownik - kierowca, kierowca).

Wyniki naboru na stanowisko cywilne – główny księgowy w Komendzie Powiatowej PSP w Myślenicach.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko cywilne – główny księgowy w Komendzie Powiatowej PSP w Myślenicach.

Ogłoszenie o naborze kandydatów do służby w Komendzie Powiatowej PSP w Olkuszu na stanowisko stażysta (strażak - ratownik kierowca).

Protokół z przeprowadzonego konkursu na stanowisko pracownika biurowego w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Krakowie - wyniki.

Komunikat o naborze na stanowisko technika (pracownik biurowy) w Wydziale Operacyjnym w KW PSP w Krakowie.

Komunikat o naborze na stanowisko oficerskie (docelowo) starszy specjalista - Samodzielne Stanowisko Pracy - BHP w KW PSP w Krakowie.

Komunikat o naborze na stanowisko aspiranckie w systemie codziennym (docelowo) - Starszy Inspektor w Wydziale Operacyjnym Komendy Wojewódzkiej PSP w Krakowie.

Komunikat o naborze na stanowisko starszy inspektor do spraw kwatermistrzowsko-technicznych w Komendzie Powiatowej PSP w Myślenicach.

Komunikat o naborze do służby na stanowisko Naczelnika Wydziału Informatyki i Łączności KW PSP w Krakowie.


Komunikat o rozstrzygnięciu naboru do służby na stanowisko stażysty (kierowcy) w KW PSP w Krakowie.

Wyniki II etapu naboru na stanowisko stażysty (kierowcy) w KW PSP w Krakowie.

Wyniki naboru do służby przygotowawczej w Komendzie Powiatowej PSP w Zakopanem.

Ogłoszenie o naborze do służby przygotowawczej w Komendzie Powiatowej PSP w Zakopanem.

Wyniki I etapu naboru na stanowisko stażysty (kierowcy) w KW PSP w Krakowie.

Ogłoszenie o naborze kandydatów do służby w Komendzie Powiatowej PSP w Miechowie na stanowisko stażysty (strażak - ratownik kierowca).

Informacja o rozpoczęciu naboru z dniem 15 września 2009 r. na stanowisko stażysty (kierowcy) w KW PSP w Krakowie.

Komunikat o rozstrzygnięciu naboru do służby na stanowisko stażysty (kierowcy) w KW PSP w Krakowie.

Ogłoszenie o naborze do służby w Komendzie Powiatowej PSP w Brzesku na stanowisko stażysty (docelowo starszy ratownik).

Ogłoszenie o naborze do służby w Komendzie Powiatowej PSP w Wadowicach na stanowisko stażysty.

Ogłoszenie o naborze do służby przygotowawczej w Komendzie Powiatowej PSP w Myślenicach na stanowisko stażysty.

Ogłoszenie o naborze do służby w Komendzie Powiatowej PSP w Wieliczce na stanowisko stażysty (docelowo ratownik - kierowca).

Ogłoszenie o naborze do służby w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Krakowie na stanowisko stażysty (kierowcy).

Ogłoszenie o naborze do służby w KP PSP w Proszowicach lipiec 2009. oraz Zasady prowadzenia naboru KP PSP w Proszowicach lipiec 2009.

Ogłoszenie o naborze oficerów Państwowej Straży Pożarnej na stanowisko starszy specjalista w Wydziale Operacyjnym KW PSP w Krakowie.


2011 KW PSP w Krakowie
Agencja Interaktywna EUROHOST