Rozbudowa i przebudowa budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bochni

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki do SIWZ

Załączniki do SIWZ - dokumentacja techniczna - załącznik nr 8a i 8n

Załączniki do SIWZ - dokumentacja techniczna - załącznik nr 8b

Załączniki do SIWZ - dokumentacja techniczna - załącznik nr 8c

Załączniki do SIWZ - dokumentacja techniczna - załącznik nr 8d

Załączniki do SIWZ - dokumentacja techniczna - załącznik nr 8e

Załączniki do SIWZ - dokumentacja techniczna - załącznik nr 8f

Załączniki do SIWZ - dokumentacja techniczna - załącznik nr 8g

Załączniki do SIWZ - dokumentacja techniczna - załącznik nr 8h

Załączniki do SIWZ - dokumentacja techniczna - załącznik nr 8i

Załączniki do SIWZ - dokumentacja techniczna - załącznik nr 8j

Załączniki do SIWZ - dokumentacja techniczna - załącznik nr 8k

Załączniki do SIWZ - dokumentacja techniczna - załącznik nr 8l

Załączniki do SIWZ - dokumentacja techniczna - załącznik nr 8m

Załączniki do SIWZ - dokumentacja techniczna - załącznik nr 8o

Załączniki do SIWZ - dokumentacja techniczna - załącznik nr 8p

Załączniki do SIWZ - dokumentacja techniczna - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - załącznik nr 8q

Załączniki do SIWZ - przedmiar robót - roboty budowlane - załącznik nr 9a

Załączniki do SIWZ - przedmiar robót - instalacje sanitarne wewnetrzne - załącznik nr 9b

Załączniki do SIWZ - przedmiar robót - sieci zewnętrzne sanitarne - załącznik nr 9c

Załączniki do SIWZ - przedmiar robót - instalacje elektryczne i specjalne - załącznik nr 9d

Załączniki do SIWZ - przedmiar robót - sieci zewnętrzne elektryczne - załącznik nr 9e

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Odpowiedzi na pytania

Odpowiedź na pytanie nr 1

Odpowiedź na pytanie nr 2

Odpowiedź na pytanie nr 6

Odpowiedź na pytanie nr 20

Odpowiedź na pytanie nr 21

Odpowiedź na pytanie nr 36a

Odpowiedź na pytanie nr 36c

Odpowiedź na pytanie nr 49

Odpowiedź na pytanie nr 50

Wyniki


2011 KW PSP w Krakowie
Agencja Interaktywna EUROHOST