Ratownik

Aktualne przetargi

ROK 2019
 
 
 
 
 
 
ROK 2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ROK 2017
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ROK 2016
 
 
 
 
 
 
 
ROK 2015
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ROK 2014
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rozbudowa Systemu Monitoringu Pojazdów Ratowniczych - pojazdy Ochotniczych Straży Pożarnych

Dostawa lekkiego samochodu specjalnego rozpoznawczego 4x4

Dostawa sonaru poszukiwawczego

Dostawa 1 sztuki sonaru poszukiwawczego holowanego

Dostawa samochodów kwatermistrzowskich

Dostawa testera ODO

Dostawa 4 sztuk testerów do badania sprzętu ODO

Dostawa 34 kompletow gazoszczelnych ubran specjalnych chroniacych przed czynnikami chemicznymi

Dostawa kamer termowizyjnych

Dostawa sprężarek powietrznych

Rozbudowa Wojewódzkiego Systemu Monitoringu Pojazdów Ratowniczych Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie i Komend Powiatowych / Miejskich Państwowej Straży Pożarnej województwa małopolskiego

Dostawa 10 sztuk działek wodno-pianowych dużej wydajności

Dostawa 220 kompletów  ubrań strażackich specjalnych

Dostawa 3 sztuk lekkich samochodów specjalnych rozpoznawczych

Dostawa lekkiego samochodu specjalnego rozpoznawczego

Dostawa lekkiego samochodu specjalnego kwatermistrzowskiego

Dostawa samochodu kwatermistrzowskiego

Naprawa i konserwacja mobilnej komory rozgorzeniowo-dymowej

Naprawa i konserwacja mobilnej komory rozgorzeniowo-dymowej

Przetarg na pełnienie funkcji inwestora zastępczego

Dostawa 200 kompletów ubrań strażackich specjalnych

Rozbudowa i przebudowa budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bochni

Dostawa 2 sztuk lekkich samochodów specjalnych rozpoznawczych 4x4

Budowa Wojewódzkiego Centrum Przetwarzania Danych

Dostawa 1 Zestawu Namiotów Do Dekontaminacji

Dostawa Zestawów Hydraulicznych Narzędzi Ratowniczych


2011 KW PSP w Krakowie
Agencja Interaktywna EUROHOST