Aktualności

Skład Zarządu Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej:

Przewodniczący – Paweł Knapik

Z-ca Przewodniczącego – Jacek Hajduk

Z-ca Przewodniczącego – Arkadiusz Kielin

Sekretarz – Elżbieta Rybak

Z-ca Sekretarza – Aneta Lorens

Członek – Barbara Markut

Członek – Roman Ajchler

Skład Komisji Rewizyjnej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej:

Przewodniczący – Wojciech Sękara

Członek – Maciej Knapik

Członek – Mariusz Bałazy

 

Aktualne limity wysokości pożyczek i zapomóg:

Limit pożyczki długoterminowej

Limit zapomóg

 

Pliki do pobrania:

Deklaracja przystąpienia do PKZP

Deklaracja przystąpienia do funduszu pośmiertnego

Wniosek o udzielenie pożyczki

Wniosek o skreślenie z listy członków i przekazanie lub zwrot wkładów

Oświadczenie w związku z rozwiązaniem umowy o pracę

Wysokość składki i kwota świdczeń z Funduszu Pośmiertnego

Wniosek o częściowe wycofanie wkładów

Wniosek o przeksięgowanie wkładów na poczet zadłużenia

Wniosek o wypłatę zapomogi pośmiertnej

Zmiana deklaracji przystąpienia do PKZP


2011 KW PSP w Krakowie
Agencja Interaktywna EUROHOST