Ratownik

Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa

Zarząd Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej prezentuje propozycję zmian w Statucie PKZP dot. wprowadzenia możliwości poręczenia udzielanych pożyczek przez Członków PKZP - Emerytów. Prosimy o zapoznanie się z propozycją, która zostanie poddana pod głosowanie na najbliższym Walnym Zebraniu Członków PKZP.     Propozycja zmian.

Statut

Regulamin Funduszu Pośmiertnego

Instrukcja udzielania pożyczek

Skład Zarządu

Pliki do pobrania

Kontakt

 

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie informuje, iż nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Pracowniczą Kasę Zapomogowo - Pożyczkową.

 


2011 KW PSP w Krakowie
Agencja Interaktywna EUROHOST