Ratownik

KSRG

Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy (KSRG) stanowi integralną część bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, obejmującą również prognozowanie, rozpoznawanie i zwalczanie pożarów, klęsk żywiołowych lub innych miejscowych zagrożeń. System ten skupia jednostki ochrony przeciwpożarowej oraz służby, inspekcje i straże, instytucje oraz inne podmioty, które dobrowolnie w drodze umowy cywilno prawnej zgodziły się uczestniczyć w działaniach ratowniczych.Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy organizuje się na trzech poziomach: Wojewódzkim

 Powiatowym

 Krajowym
KSRG na poziomie kraju jest strukturą przeznaczoną do wspomagania oraz koordynowania działań ratowniczych na obszarze województwa oraz prowadzenia działań o zasięgu krajowym. Na poziomie tym systemowi wyznaczono również funkcje programujące oraz standaryzujące i normatywne. W jego ramach prowadzone są również prace naukowo badawcze oraz szkolenie wyspecjalizowanych kadr dla potrzeb systemu i ochrony cywilnej


2011 KW PSP w Krakowie
Agencja Interaktywna EUROHOST