woin

Samodzielne Stanowisko ds. Obronnych


Zadania wydziału

Pracownicy

30-134 Kraków, ul. Zarzecze 106
tel. 12 63-99-267
e-mail: jmarcinkowski@straz.krakow.pl


2011 KW PSP w Krakowie
Agencja Interaktywna EUROHOST