Ratownik

Informacje o składnikach majątku

W sprawach szczegółowych uprzejmie prosimy o kontakt z:
Panem mgr Jakubem Kostusiem, tel. 12 63 99 217,
e-mail: jkostus@straz.krakow.pl

Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego

Wykaz zużytch składników majątku Komendy Powiatowej  PSP w Miechowie


2011 KW PSP w Krakowie
Agencja Interaktywna EUROHOST