Narada szkoleniowa pionu kontrolno-rozpoznawczego strażaków z komend Państwowej Straży Pożarnej z terenu woj. małopolskiego

            9 marca 2017 r. w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie odbyła się narada szkoleniowa pionu kontrolno-rozpoznawczego strażaków z komend Państwowej Straży Pożarnej z terenu woj. małopolskiego     W naradzie udział brali strażacy realizujący czynności kontrolno-rozpoznawcze wraz z nadzorującymi ich komendantami powiatowymi/miejskimi PSP. Łącznie w szkoleniu uczestniczyło ponad 70 osób.

            Naradę otworzył zastępca małopolskiego komendanta wojewódzkiego PSP – st. bryg. Marek Bębenek, który w swoim przemówieniu podkreślił rolę prewencji w zapewnieniu bezpieczeństwa pożarowego.

            Następnie naczelnik wydziału kontrolno-rozpoznawczego - st. bryg. Andrzej Siekanka

podsumował realizację zadań w 2016 r. przez pion kontrolno-rozpoznawczy PSP na terenie województwa małopolskiego. St. bryg. Andrzej Siekanka przedstawił również główne cele i kierunki działań pionu kontrolno-rozpoznawczego w roku 2017, zwracając szczególną uwagę na konieczność realizacji zadań związanych z zapewnieniem odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa pożarowego w trakcie 41 Sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO w Krakowie, Mistrzostw Europy w piłce siatkowej mężczyzn 2017 oraz Mistrzostw Europy U-21 w Piłce Nożnej 2017.

            Podczas narady poruszone zostały również inne ważne kwestie takie jak np. metodyka prowadzenia czynności kontrolno - rozpoznawczych mających na celu rozpoznawanie zagrożeń pożarowych oraz realizację nadzoru nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych, postępowanie przed sądami administracyjnymi wynikające z realizacji nadzoru nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych oraz regulacje prawne w zakresie nadzoru nad rzeczoznawcami ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

            W dalszej części narady funkcjonariusze pionu kontrolno-rozpoznawczego komend powiatowych/miejskich PSP woj. małopolskiego podzielili się cennymi doświadczeniami w zakresie stwierdzanych błędów, które popełniane były przez rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych podczas uzgadniania projektów budowlanych pod względem ochrony przeciwpożarowej, a uwidoczniane były podczas zajmowania przez komendanta powiatowego/miejskiego PSP w trybie art. 56 ustawy Prawo budowalne, stanowiska w sprawie zgodności wykonania obiektu budowalnego z projektem budowlanym.

            Ważnym punktem narady było wygłoszenie przez pracownika Laboratoriom Badań Ogniowych ITB - dr inż. Grzegorza Krajewskiego referatu pt.: „Zabezpieczenie poziomych i pionowych dróg ewakuacyjnych w aspekcie nowych i innowacyjnych rozwiązań projektowych. Ocena skuteczności stosowanych systemów”. Dr inż. Grzegorz Krajewski w sposób bardzo przystępny omówił w/w zagadnienie i podzielił się ze wszystkimi swoją bogatą wiedzą, którą zdobył m.in. w praktyce.

           

Opracowanie: st. kpt. Sebastian Woźniak, rzecznik prasowy małopolskiego komendanta wojewódzkiego PSP.

Zdjęcia: Ewa Kańka, KW PSP Kraków.


2011 KW PSP w Krakowie
Agencja Interaktywna EUROHOST