Małopolskie Obchody Dnia Strażaka w ramach jubileuszu 25–lecia powołania Państwowej Straży Pożarnej

Małopolskie Obchody Dnia Strażaka w ramach jubileuszu 25–lecia powołania Państwowej Straży Pożarnej połączone z oddaniem do użytku siedziby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bochni po modernizacji i rozbudowie

 

            19 maja 2017 r. w Bochni odbyły się Małopolskie Obchody Dnia Strażaka w ramach jubileuszu 25–lecia powołania Państwowej Straży Pożarnej połączone z oddaniem do użytku siedziby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bochni po modernizacji i rozbudowie. Patronat honorowy nad uroczystością objął Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Mariusz Błaszczak.

            Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą odprawioną w intencji strażaków w Bazylice Mniejszej pw. Św. Mikołaja Biskupa w Bochni, pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Ks. Biskupa Andrzeja Jeża. – Ordynariusza Diecezji Tarnowskiej.

            Następnie na Rynku Bocheńskim odbył się uroczysty apel, podczas którego małopolski komendant wojewódzki PSP - nadbrygadier Stanisław Nowak podziękował wszystkim przybyłym gościom za uczestnictwo w tym, jakże ważnym dla małopolskich strażaków święcie.

            W uroczystości udział wzięli znamienici goście wśród których byli m.in.: sekretarz stanu w MSWiA - Sebastian Chwałek, sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia - Józefa Szczurek-Żelazko, zastępca komendanta głównego PSP – nadbrygadier Marek Jasiński, wojewoda małopolski - Józef Pilch, małopolski komendant wojewódzki PSP - nadbrygadier Stanisław Nowak wraz z zastępcami: st. bryg. Markiem Bębenkiem oraz mł. bryg Pawłem Sejmejem, parlamentarzyści z terenu województwa małopolskiego, komendant SA PSP w Krakowie – kpt. Marek Chwała, dyrektor Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP - Kazimierz Sady, starosta bocheński – Ludwik Węgrzyn a także szefowie i przedstawiciele służb mundurowych, komendanci powiatowi i miejscy PSP, kadra kierownicza KW PSP w Krakowie oraz funkcjonariusze PSP i druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych.

            Podczas uroczystego apelu wręczono odznaczenia, nominacje na wyższe stopnie służbowe oraz medale dla wyróżnionych i zasłużonych: „Krzyże Zasługi”, Medale Za Długoletnią Służbę, odznaki „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”, Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza, Medale Za Zasługi dla Pożarnictwa, Dyplomy Komendanta Głównego PSP oraz nagrody Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

            Jednym z punktów uroczystości było uroczyste wręczenie aktu przekazania w użytkowanie obiektu strażnicy KP PSP w Bochni. Akt przekazania odczytał st. bryg. Marek Bębenek. Akt przekazania odebrał komendant powiatowy PSP w Bochni – st. bryg. Krzysztof Kokoszka, który następnie złoży podziękowania w imieniu strażaków i pracowników Komendy Powiatowej PSP w Bochni za pomoc w modernizacji i budowie siedziby Komendy.

            W trakcie uroczystości przedstawiciel Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji –sekretarz stanu w MSWiA Sebastian Chwałek - odczytał list Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z życzeniami dla strażaków oraz ich rodzin z okazji Obchodów Międzynarodowego Dnia Strażaka.

            Po apelu odbyła się uroczysta defilada i przemarsz pododdziałów marszowych i zmotoryzowanych w takt muzyki orkiestr OSP: z Grobli i Okulic ulicami miasta do budynku Komendy Powiatowej PSP w Bochni, gdzie nastąpiło uroczyste otwarcie i poświęcenie nowej siedziby Komendy Powiatowej PSP w Bochni. Po zakończeniu uroczystości udostępniono obiekt strażnicy dla zwiedzających.

 

            Po głównych uroczystościach wszyscy mile spędzali czas podczas zorganizowanego na Rynku Bocheńskim dla mieszkańców Bochni, powiatu bocheńskiego i przybyłych gości Pikniku Strażackiego. Szczególnie dużo atrakcji przygotowane zostało dla najmłodszych. W miasteczku strażackim  z torem zręcznościowym, można było poczuć się jak strażak, podać  wodę z węża pożarniczego, zaliczyć szereg sprawności  - wszystko w atmosferze radości i zabawy. Ponadto prezentowane były samochody ratowniczo-gaśnicze, sprzęt ratowniczy, można było również przećwiczyć udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej na profesjonalnym fantomie. W ramach pikniku, w celu regeneracji sił, można było spróbować strażackiego poczęstunku – tradycyjnej grochówki z kotła.

           

            Inwestycję o nazwie „Rozbudowa i przebudowa budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bochni” rozpoczęto w październiku 2013 r. W ramach inwestycji dokonano modernizacji istniejącego budynku w/w komendy, jak również dobudowano nowe segmenty, przeznaczone głównie dla jednostki ratowniczo-gaśniczej. Całkowity koszt inwestycji, zakończonej w maju br., zamknął się kwotą 12.510.089,13 zł. Inwestycja została zrealizowana w głównej mierze ze środków budżetowych, przy wsparciu samorządu powiatowego i samorządów gminnych powiatu bocheńskiego. Zrealizowana modernizacja i rozbudowa stworzyła nowoczesny budynek odpowiadający potrzebom ratowniczym, zapewniający właściwe zabezpieczenie operacyjne powiatu oraz pozwalający na efektywną realizację ustawowych zadań Państwowej Straży Pożarnej na najwyższym poziomie.

 

Opracowanie: st. kpt. Sebastian Woźniak – rzecznik prasowy małopolskiego komendanta wojewódzkiego PSP

zdjęcia: mł. bryg. Grzegorz Cegła, KW PSP Kraków.


2011 KW PSP w Krakowie
Agencja Interaktywna EUROHOST