Dzień Flagi RP z udziałem Pani Premier Beaty Szydło

W dniu 2 maja 2017 roku przed remizą Ochotniczej Straży Pożarnej w Ryczowie – gmina Spytkowice – powiat wadowicki, o godz. 1030 odbyła się uroczystość z okazji obchodów Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, a oprawę stanowił pododdział pożarniczy KP PSP w Wadowicach. Jest to jedno z najmłodszych świąt państwowych, którego główną rolą jest popularyzowanie wiedzy o polskiej tożsamości i symbolach narodowych. W uroczystości wzięli udział: Prezes Rady Ministrów Pani Beata Szydło, Posłowie na Sejm RP - Ewa Filipiak, Jarosław Szlachetka, Senator RP Andrzej Pająk, Wojewoda Małopolski Józef Pilch, Małopolski Komendant Wojewódzki st. bryg. Stanisław Nowak, Starosta Wadowicki Bartosz Kaliński, Komendant Powiatowy PSP w Wadowicach bryg. Paweł Kwarciak oraz samorządowcy, lokalne organizacje społeczne, szkoły, mieszkańcy Ryczowa i gminy Spytkowice. Głównym organizatorem uroczystości był Wójt Gminy Spytkowice Mariusz Krystian. Wśród organizacji społecznych wyróżniały się poczty sztandarowe Ochotniczych Straży Pożarnych z Ryczowa, Spytkowic, Bachowic, Półwsi i Miejsca, a także Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza OSP Spytkowice i Bachowice.

Zgodnie z pożarniczym ceremoniałem, uroczystość rozpoczęła się od złożenia raportu Premier Rzeczypospolitej Polskiej, po tym zaś, przy dźwiękach Hymnu Narodowego, który zagrała Gminna Orkiestra Dęta z Ryczowa nastąpiło wciągnięcie flagi państwowej na maszt.

Kompanię honorową PSP wystawiła Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach. Uroczystością dowodził st. kpt. Tomasz Kasperek zastępca dowódcy JRG w Wadowicach, a jednocześnie dowódca Małopolskiej Kompanii Honorowej PSP. Poczet flagowy wystawiła 8 Baza Lotnictwa Transportowego w Krakowie Balicach. Po uroczystości nastąpiło spotkanie Pani Premier z mieszkańcami Ryczowa i gminy Spytkowice oraz koncert orkiestry symfonicznej Państwowej Szkoły Muzycznej z Wadowic. Uroczystość odbyła się w piękny majowy poranek i była wspaniałym akcentem patriotyzmu potwierdzającym nasze przywiązanie do hymnu i biało-czerwonych barw, które są dla nas symbolem dumy i wolności. Do organizacji tej pięknej uroczystości wydatnie przyczynili się strażacy Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych. W związku ze zbliżającym się Świętem Św. Floriana i Dniem Strażaka Pani Premier złożyła życzenia całej społeczności pożarniczej.

                       

Tekst: mł. bryg. Krzysztof Cieciak

oficer prasowy KP PSP w Wadowicach

Foto: st. kpt. Marek Szydło


2011 KW PSP w Krakowie
Agencja Interaktywna EUROHOST