Bohaterowie z Małopolski

            Minister Mariusz Błaszczak nagrodził młodego mieszkańca Wadowic, który wykazał się wyjątkowym rozsądkiem i opanowaniem, informując strażaków o pożarze na jednym z tamtejszych osiedli. Nagrodę otrzymała także 12-letnia Angelika, która w Tarnowie uratowała rodziców przed zaczadzeniem. 

            9 listopada 2016 r. w Wadowicach 9-letni Łukasz szedł z wizytą do babci. Jego uwagę zwrócił dym, który wydobywał się z dachu jednego z budynków na osiedlu. Chłopiec natychmiast pobiegł do mieszkania babci, skąd zadzwonił po Straż Pożarną. Strażacy byli pod wrażeniem jego opanowania. Łukasz skontaktował się z nimi zanim ktokolwiek inny zauważył dym. Podał im też wszystkie niezbędne informacje, łącznie z dokładną lokalizacją. To dzięki niemu jednostki PSP zdołały dotrzeć na miejsce na czas, ewakuować mieszkańców i opanować pożar. Trzy osoby zatruły się dymem, jednak nikt nie zginął. Łukasz może być przykładem do naśladowania dla wszystkich rówieśników.

-To miłe, że możemy dziś wyróżnić tak młodego człowieka, który wykazał troskę o życie innych - mówił szef MSWiA podczas wręczania nagrody Łukaszowi. 

            29 stycznia wieczorem 12-letnia Angelika była w domu z rodzicami. Cała rodzina zaczęła się źle czuć i mdleć. Angelika zdążyła zadzwonić na numer 112 i opisać sytuację, po czym sama zasłabła. Dzięki jej telefonowi nikomu nic się nie stało. W mieszkaniu był piecyk, z którego ulatniał się tlenek węgla. Rodzina trafiła do szpitala w Tarnowie z powodu zatrucia czadem. 

            Podczas uroczystości minister Mariusz Błaszczak wręczył medal Młodego Bohatera dwunastoletniej Angelice.

- Czyn Bohaterki świadczy o tym, jak ważne jest odpowiednie wychowanie, i jak ważny jest szacunek dla życia. Angelika należy do elitarnego grona, i jestem pewien że nie jest ostatnim Młodym Bohaterem – powiedział szef MSWiA.

 

            Podkreślić należy, że strażacy mają duże doświadczenie w edukowaniu w zakresie bezpiecznego zachowania się w sytuacjach mających znamiona pożaru oraz propagowania bezpiecznych zachowań w sytuacji zagrożenia wśród najmłodszych mieszkańców naszego regionu. Przedmiotowe zadania są realizowane m.in. poprzez kubiki OGNIK i sale edukacyjne, które są elementem rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+”. Na uwagę zasługuje również projekt pn. „Bezpieczny Dom”, który okazał się niezwykle udanym przedsięwzięciem, o czym świadczy ogromne a zarazem wciąż rosnące zainteresowanie ze strony placówek oświatowych. W latach 2008 – 2016 w tych formach edukacji udział wzięło ponad 30 000 osób.

            Przypominamy, iż z myślą o dzieciach pozostających w czasie ferii zimowych w domach strażacy zorganizowali akcję poszerzającą wiedzę o ochronie przeciwpożarowej pt. „Bezpieczne zimowisko - otwarte strażnice”, w ramach której umożliwiono zwiedzanie jednostek ratowniczo-gaśniczych oraz zapoznanie się ze sprzętem i działalnością PSP. Podczas spotkania dzieci mają możliwość otrzymania niezwykle cennej i użytecznej wiedzy dotyczącej unikania zagrożeń, zachowywania się w obliczu zagrożenia, przyczyn powstawania pożaru czy innego niebezpiecznego zdarzenia oraz bezpiecznej ewakuacji z budynku. Będą mogły również wykorzystać w praktyce nabytą wcześniej wiedzę i np. skorzystać z telefonu i wezwać straż pożarną, W 2016 roku podczas zimowego wypoczynku strażnice PSP odwiedziły 64 zorganizowane grupy – łącznie niemal 1200 dzieci.

 

Opracowanie: st. kpt. Sebastian Woźniak – rzecznik prasowy małopolskiego komendanta wojewódzkiego PSP

zdjęcia: archiwum MSWiA oraz KW PSP w Krakowie.


2011 KW PSP w Krakowie
Agencja Interaktywna EUROHOST