VII Mistrzostwa Medyczne i Ratownicze Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych PSP woj. małopolskiego

            1 czerwca 2017 r. na terenie powiatu krakowskiego w gminach Zielonki i Iwanowice odbyły się VII Mistrzostwa Medyczne i Ratownicze Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych PSP woj. małopolskiego. Mistrzostwa doskonale ukazywały, z jakimi wyzwaniami muszą się zmierzyć strażacy w codziennej służbie,

            Idea mistrzostw ratowniczych dotarła do naszego kraju ponad 15 lat temu z Czech, gdzie organizowano je głownie dla zespołów ratownictwa medycznego. W Polsce początkowo, też głównie brały udział zespoły Pogotowia Ratunkowego, jednak powoli do konkurencji z nimi dołączały załogi z Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej. Taka forma ćwiczeń jest doskonałym sprawdzianem umiejętności zespołów ratowniczych.

            Do konkurencji przystąpiły 5 osobowe załogi strażaków reprezentujące wszystkie 19 Komend Państwowej Straży Pożarnej z naszego województwa i Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie. Dla zawodników przygotowano trzy zadania. Dotyczyły one różnych aspektów ratowniczych. Zadania przygotowane były bardzo realistycznie z wykorzystaniem szerokiej gamy urządzeń pozoracyjnych i manekinów.

            Na pierwszym stanowisku wykorzystano znajdujące się tam skałki i zasymulowano wypadek amatora wspinaczki skałkowej. Udzielenie pomocy polegało na dostaniu się do wiszącego poszkodowanego, bezpiecznej jego ewakuacji a następnie udzieleniu kwalifikowanej pierwszej pomocy. W ocenie zadania głównie zwracano uwagę na bezpieczne stosowanie technik wysokościowych przez strażaków ratowników. Na kolejnym stanowisku zasymulowano pożar wewnętrzny budynku. Wewnątrz znajdowały się osoby. W trakcie prowadzonych działań doszło do utraty łączności ze strażakiem, który pracując w aparacie powietrznym stracił przytomność. Oceniano wykorzystanie kamer termowizyjnych w trakcie poruszania się w zadymionym pomieszczeniu oraz technikę ewakuacji i udzielenie pomocy strażakowi. W kolejnym zadaniu strażacy realizowali zadania z zakresu ratownictwa technicznego. Zasymulowano wypadek dwóch pojazdów osobowych z poszkodowanymi znajdującymi się wewnątrz. Doszło także do zapalenia się jednego z samochodów. Przede wszystkim liczyło się właściwe ustalenie priorytetów w działaniach ratowniczych i prawidłowe dowodzenie. Oceniano umiejętności bezpiecznego prowadzenia działań ratowniczych, w tym posługiwanie się sprzętem hydraulicznym, jak i decyzję o szybkiej ewakuacji poszkodowanego z palącego się pojazdu.

            Równocześnie, w centrum Zielonek odbyła się impreza promująca wśród dzieci udzielanie pierwszej pomocy oraz zasady bezpiecznego gaszenia pożaru powstałego na skutek zapalenia się oleju. Strażacy PSP i OSP przygotowali również dla dzieci konkurencje sprawnościowe. Ponadto w pięciu szkołach na terenie gminy Zielonki strażak oraz ratownik medyczny przeprowadzili szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej i kpp. Następnie w szkołach tych odbyło się praktyczne sprawdzenie warunków ewakuacji.

            Uroczyste zakończenie odbyło się w Zielonkach. Przybyłych powitał komendant miejski PSP – mł. bryg. Artur Nosek. Następnie wszystkim uczestnikom, a w szczególności zwycięzcom pogratulował wiedzy, umiejętności i zaangażowania małopolski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej – nadbrygadier Stanisław Nowak. Wszystkie drużyny uczestniczące w zawodach otrzymały pamiątkowe dyplomy, natomiast trzem najlepszym zespołom nadbrygadier Stanisław Nowak wręczył puchary oraz nagrody pieniężne.

            W mistrzostwach zwyciężyła drużyna z JRG KM PSP w Krakowie, a tuż za nią uplasowały się JRG KP PSP z Wadowic i Proszowic.

            Gratulujemy zwycięzcom jak i wszystkim biorącym udział w mistrzostwach.

 

Galeria zdjęć KM PSP w Krakowie: http://www.psp.krakow.pl/galeria.php?r=1&id=880

 

Opracowanie: bryg. Jacek Nitecki, WR KW PSP Kraków, st. kpt. Sebastian Woźniak – rzecznik prasowy małopolskiego komendanta wojewódzkiego PSP.

Zdjęcia: st. kpt. Sebastian Woźniak, KW PSP Kraków, mł. bryg. Jerzy Moniczewski, KM PSP Kraków.

WYNIKI

 


2011 KW PSP w Krakowie
Agencja Interaktywna EUROHOST