Uroczysta zbiórka z okazji podsumowania działań zabezpieczających Światowe Dni Młodzieży

            28 września 2016 r. na terenie Jednostki Ratowniczo Gaśniczej nr 6 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie odbyła się „Uroczysta zbiórka z okazji podsumowania działań zabezpieczających Światowe Dni Młodzieży”.

 

            W uroczystości udział wzięli m.in.: wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Jarosław Zieliński, komendant główny Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Leszek Suski, małopolski komendant wojewódzki PSP bryg. Stanisław Nowak wraz zastępcą st. bryg. Piotrem Konarem, kadra Komendy Wojewódzkiej PSP w Krakowie, komendanci powiatowi i miejscy Państwowej Straży Pożarnej woj. małopolskiego oraz strażacy, którzy brali bezpośredni udział w zabezpieczeniu Światowych Dni Młodzieży.

 

            Przybyłych przywitał bryg. Stanisław Nowak. Małopolski komendant wojewódzki PSP w swoim przemówieniu podkreślił, że wizyta Ojca Świętego pokazała sprawne i skutecznie działanie jednostek ochrony przeciwpożarowej w zakresie szerokiego spektrum działań m.in. w obszarze kontrolno-rozpoznawczym, operacyjnym, logistycznym oraz medycznym. Jednocześnie podziękował za wsparcie swoim zwierzchnikom, gdyż jak zaznaczył bez ich przychylności nie była by możliwa pełna realizacja powierzonych mu zadań. Następnie Jarosław Zieliński wraz z nadbryg. Leszkiem Suskim w asyście bryg. Stanisława Nowaka wręczyli dyplomy komendanta głównego PSP strażakom z terenu woj. małopolskiego "za szczególne zaangażowanie i wzorową postawę przy realizacji zdań służbowych związanych z organizacją i zabezpieczeniem ŚDM". Łącznie wyróżnionych zostało 151 strażaków.

 

            Sekretarz stanu Jarosław Zieliński podziękował wszystkim funkcjonariuszom Państwowej Straży Pożarnej oraz strażakom ochotniczych straży pożarnych za wszystko to co zrobili, aby to niezwykłe wydarzenie jakim były Światowe Dni Młodzież przebiegło w sposób bezpieczny. Jak zauważył nie było to zadanie łatwe, zwłaszcza w kontekście wydarzeń które miały miejsce w Europie. W swoim przemówieniu podkreślił z jak wieloma zadaniami przychodzi zmierzyć się strażakom.  Ze swoich obowiązków wywiązali się oni wzorowo i mają prawo być z tego powodu dumni. Następnie głos zabrał komendant główny Państwowej Straży Pożarnej. Na wstępie zaznaczył, że na jego ręce w dalszym ciągu docierają podziękowania oraz słowa uznania za wspaniałą służbę strażaków w trakcie Światowych Dni Młodzieży. Nadbryg. Leszek Suski podsumował zadania, które zrealizowali strażacy, aby właściwie zabezpieczyć ŚDM. Podkreślił, iż strażacy zapewnili bezpieczeństwo nie tylko pielgrzymom, ale również spowodowali, że bezpieczeństwo mieszkańców m.in. Krakowa nie uległo pogorszeniu. Na zakończenie komendant główny Państwowej Straży Pożarnej podziękował strażakom za poświęcenie i wyrozumiałe znoszenie trudów służby.   

 

            Po zakończeniu uroczystej zbiórki z okazji podsumowania działań zabezpieczających Światowe Dni Młodzieży, odbyła się narada z wiceministrem spraw wewnętrznych i administracji oraz komendantem głównym Państwowej Straży Pożarnej, w której udział wzięli również: małopolski komendant wojewódzki PSP wraz z zastępcą, kadra Komendy Wojewódzkiej PSP w Krakowie, komendanci powiatowi i miejscy Państwowej Straży Pożarnej, oficerowie ze Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie oraz dowódcy jednostek ratowniczo-gaśniczych PSP woj. małopolskiego. Na wstępie bryg. Stanisław Nowak omówił organizację krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na terenie woj. małopolskiego. Następnie st. bryg. Piotr Konar szczegółowo przedstawił jak przebiegało przygotowanie do zabezpieczenia w zakresie ochrony przeciwpożarowej Światowych Dni Młodzieży oraz jak było ono realizowane. Dodatkowo zastępca małopolskiego komendanta wojewódzkiego PSP przedstawił wnioski i spostrzeżenia wynikające z przeprowadzonej akcji ŚDM Kraków 2016. Na zakończenie głos zabrał Jarosław Zieliński, który podziękował kadrze dowódczej za to, że w sposób właściwy zarządzała podległymi jej strażakami.       

 

Opracowanie: st. kpt. Sebastian Woźniak – rzecznik prasowy małopolskiego komendanta wojewódzkiego PSP; Zespół Prasowy KG PSP

Zdjęcia: archiwum JRG 6 KM PSP w Krakowie.


2011 KW PSP w Krakowie
Agencja Interaktywna EUROHOST