mł. bryg. Stanisław Nowak nowym małopolskim komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej

mł. bryg. Stanisław Nowak nowym małopolskim komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej

22 stycznia 2016 r. minister spraw wewnętrznych i administracji, na wniosek komendanta głównego PSP, po uzgodnieniu z wojewodą małopolskim, powołał na stanowisko małopolskiego komendanta wojewódzkiego PSP dotychczasowego zastępcę komendanta miejskiego PSP w Krakowie mł. bryg. mgr inż. Stanisława Nowaka.

Mł. bryg. Stanisław Nowak pełni służbę w ochronie przeciwpożarowej od 1985 roku. W 1989 r. ukończył Szkołę Chorążych Pożarnictwa w Poznaniu uzyskując tytuł technika pożarnictwa. Następnie w 2002 r. ukończył Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie uzyskując tytuł magistra inżyniera. W 2007 r. ukończył studia podyplomowe w zakresie zarządzania bezpieczeństwem w Akademii Krakowskiej im. A.F. Modrzewskiego. Kolejno w 2009 r. ukończył w Szkole Głównej Służby Pożarniczej studia podyplomowe dla strażaków ubiegających się o zajmowanie stanowisk oficerskich związanych z kierowaniem działaniami ratowniczymi.

Przez cały okres swojej kariery zawodowej przeszedł przez wiele szczebli służbowych. W latach 1986 -1992 służył w Zawodowej Straży Pożarnej w Krakowie, następnie do 31 października 2001 pełnił służbę w KR PSP w Krakowie awansując od strażaka ratownika po zastępcę dowódcy JRG. W latach 2001 - 2006 mł. bryg. Stanisław Nowak zawodowo związany był z KW PSP w Krakowie (starszy specjalista w wydziale operacyjnym oraz oficer operacyjny województwa), a 1 marca 2006 r. powołany został na stanowisko zastępcy komendanta miejskiego PSP w Krakowie.

W Komendzie Miejskiej PSP w Krakowie nadzorował między innymi sprawy kontrolno-rozpoznawcze oraz kwatermistrzowsko-techniczne. Bezpośrednio uczestniczył w prowadzeniu postępowań dotyczących zamówień publicznych, planowania i realizacji inwestycji oraz remontów obiektów, szczególnie termomodernizacji budynków KM PSP i JRG w Krakowie.

Mł. bryg. mgr inż. Stanisław Nowak jest doświadczonym oficerem Państwowej Straży Pożarnej. Niezawodność, inicjatywa i fachowość odzwierciedlają wzorowy stosunek do służby. Zna zagadnienia ochrony przeciwpożarowej zarówno od strony teoretycznej jak i praktycznej. Zdobyta wiedza fachowa i wieloletnie doświadczenie pozwalały na nadzorowanie podległych wydziałów na wysokim poziomie. Komendant w ciągu swojej długoletniej służby był wielokrotnie odznaczany między innymi: Brązowym Krzyżem Zasługi, Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę, Złotą Odznaką Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej oraz Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa.

Żonaty, dwoje dorosłych dzieci. Miłośnik wędrówek górskich.

Mł. bryg. Stanisław Nowak zastąpił dotychczasowego małopolskiego komendanta wojewódzkiego PSP w Krakowie nadbryg. Andrzeja Mroza, który funkcję tę pełnił od 13 maja 2008 r. do 21 stycznia 2016 r.

 

Opracowanie: st. kpt. Sebastian Woźniak – rzecznik prasowy małopolskiego komendanta wojewódzkiego PSP

Zdjęcia: archiwum KG PSP


2011 KW PSP w Krakowie
Agencja Interaktywna EUROHOST