VII Mistrzostwa Krakowa i Powiatu Krakowskiego w Ratownictwie Medycznym i Drogowym Służb Mundurowych

         W dniu 7.10.2016 r. na terenie gminy Wielka Wieś odbyły się VII Mistrzostwa Krakowa i Powiatu Krakowskiego w Ratownictwie Medycznym i Drogowym Służb Mundurowych organizowane przez Komendanta Miejskiego PSP w Krakowie i Wójta gminy Wielka Wieś. Patronat Honorowy nad tegorocznymi Mistrzostwami objęli Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu Strażaków, Wojewoda Małopolski, Marszałek Województwa Małopolskiego, Prezydent Miasta Krakowa, Starosta Krakowski oraz Prezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie. Patronat medialny objeli: RMF FM, TVP Kraków, Gazeta Krakowska oraz portal Love Kraków.
 
Czteroosobowe drużyny biorące udział w Mistrzostwach musiały zmierzyć się z czterema zadaniami, które zostały zlokalizowane w miejscowościach Modlnica, Giebułtów, Biały Kościół i Czajowice.
 
Zadania obejmowały pomoc poszkodowanym w wyniku zdarzenia masowego, upadku z wysokości i przebicia ciała metalowym prętem, strzelaniny w dyskotece czy ćwiczenia sprawnościowego związanego z transportem poszkodowanego po zbiorniku wodnym z wykorzystaniem pontonu.
 
Mistrzostwa te można śmiało uznać za udane, ze względu na dużą ilość drużyn w nich startujących, a było ich 18 oraz aspekt edukacyjny. W każdej szkole na terenie Wielkiej Wsi zorganizowano, szkolenia dot. zasad ewakuacji oraz praktyczne jej sprawdzenie. Ponadto dzieci mogły uczestniczyć w ogrodach edukacyjnych, w których poznały i zobaczyły, na specjalnie w tym celu przygotowanym stanowisku, zasady gaszenia palącego się tłuszczu, zaznajomiły się z udzielaniem pierwszej pomocy oraz wyposażeniem karetki. Dzieci uczestniczyły również w zabawach strażackich zorganizowanych przez tut. Komendę na terenie przyległym do Urzędu Gminy Wielka Wieś.
 
 
Do Mistrzostw stanęły drużyny z :
•             wszystkich JRG KM PSP w Krakowie,
•             Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie
•             Straży Miejskiej Miasta Krakowa,
•             Komendy Miejskiej Policji w Krakowie,
•             Grypy Interwencyjnej Służby Więziennej,
•             Placówki Straży Granicznej w Krakowie - Balicach,
•             Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego,
•             Lotniskowej Służby Ratowniczo-Gaśniczej,
•             Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego,
•             reprezentacja gminy Wielka Wieś
 
 
 
VII Mistrzostwach Krakowa w Ratownictwie Medycznym i Drogowym Służb Mundurowych wygrała Jednostka Ratowniczo Gaśnicza nr 4, która otrzymała okazały Puchar - Starosty Krakowskiego, puchar Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa oraz puchar Komendanta dla najlepszej drużyny tut. Komendy. Drugie miejsce zajęła drużyna z JRG Skawina , a trzecie reprezentacja JRG 3. Najlepszą drużyną z poza struktur PSP okazała się w tym roku drużyna Straży Miejskiej Miasta Krakowa.
 
Warto zaznaczyć, iż werdykt opierał się o decyzje sędziów, którzy dla pełnej transparentności Mistrzostw przybyli do Wielkiej Wsi z niemal wszystkich komend miejskich i powiatowych województwa małopolskiego, a ich praca była nadzorowana przez sędziego głównego, którym jak co roku był koordynator ratownictwa medycznego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie bryg. lek. med. Jacek Nitecki.

Galeria zdjęć autorstwa Damiana Tureckiego
https://drive.google.com/drive/folders/0B3a4tnbV6D_YdDJYNWN3SXJkNzg?usp=sharing

Opracowanie: st. kpt. Łukasz Szewczyk, Z-ca Naczelnika Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego, Oficer Prasowy Komendanta Miejskiego PSP w Krakowie
Zdjęcia: mł. bryg. Jerzy Moniczewski, KM PSP Kraków.
 


2011 KW PSP w Krakowie
Agencja Interaktywna EUROHOST