Przygotowania strażaków do zabezpieczenia Światowych Dni Młodzieży

           19 marca 2016 r. na konferencji prasowej zorganizowanej przez wojewodę małopolskiego – Józefa Pilcha w siedzibie Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH w Krakowie przy al. Mickiewicza 30 małopolski komendant wojewódzki PSP – mł. bryg. Stanisław Nowak przedstawił obecny poziom przygotowania straży pożarnej do zabezpieczenia Światowych Dni Młodzieży.

            W konferencji udział wzięli również: szefowa zespołu parlamentarnego ds. organizacji Światowych Dni Młodzieży - Beata Kempa oraz pełnomocnik rządu ds. ŚDM - Paweł Majewski.

            W trakcie konferencji omówione zostały przede wszystkim kwestie związane z zapewnieniem szeroko pojętego bezpieczeństwa zarówno pielgrzymom, jak i mieszkańcom województwa. Przedmiotowego omówienia dokonały osoby reprezentujące m.in.: Komitet Organizacyjny ŚDM, Krakowskie Pogotowie Ratunkowe, Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie, Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, Dowództwo Generalne Sił Zbrojnych – Inspektor Sił Powietrznych, ZIKiT, Miasto i Gminę Wieliczka, Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, Biuro Prasowe Wojewody, Urząd Miasta Krakowa.

            Państwowa Straż Pożarna w ramach przygotowań do ŚDM prowadzi działania w trzech głównych obszarach: kontrolno-rozpoznawczym, operacyjnym oraz logistycznym. Strażacy zajmują się kontrolą poszczególnych obiektów i budynków, związanych m.in. z organizacją uroczystości religijnych, miejscem pobytu Ojca Świętego, bazami noclegowymi dla pielgrzymów czy terenem dworców, przystanków kolejowych i lotniska Balice. Do tej pory skontrolowano ponad 800 obiektów z 1500 wytypowanych do kontroli. W ramach działań operacyjnych opracowano plan zabezpieczenia operacyjnego ŚDM, który będzie wdrożony w trakcie trwania uroczystości. Zabezpieczenie operacyjne realizowane będzie w głównej mierze w oparciu jednostki ratowniczo-gaśnicze, patrole piesze oraz posterunki stałe i czasowe. Przedmiotowy plan przewiduje również wsparcie działań w zakresie zabezpieczenia medycznego. Natomiast w ramach działań logistycznych dużym wyzwaniem jest m.in. zapewnienie odpowiedniego wyżywienia, zakwaterowania i transportu strażaków biorących udział w zabezpieczeniu ŚDM. Według obecnych szacunków zaangażowanych będzie około 2500 strażaków, w tym ponad 1600 funkcjonariuszy z małopolski wspieranych przez ponad 500 strażaków z innych województw oraz dodatkowo strażaków ze szkół pożarniczych. Działania PSP wesprze ponad 7 000 strażaków ochotników z OSP.

Opracowanie i zdjęcia: st. kpt. Sebastian Woźniak – rzecznik prasowy małopolskiego komendanta wojewódzkiego PSP,


2011 KW PSP w Krakowie
Agencja Interaktywna EUROHOST