Powołanie Zastępcy Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej

Z dniem 19 marca 2016 roku, decyzją st. bryg. Leszka Suskiego Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej na stanowisko Zastępcy Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej powołany został bryg. mgr Marek Bębenek.

Pan bryg. Marek Bębenek pełni służbę w jednostkach organizacyjnych ochrony przeciwpożarowej od 1981 roku.

W 1992 roku po powołaniu Państwowej Straży  Pożarnej – mianowany został na stanowisko Zastępcy Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Chrzanowie, a od 1999 roku – na stanowisko Dowódcy tej Jednostki jednocześnie pełniąc funkcję Komendanta Powiatowego Ośrodka Szkolenia Ochotniczych Straży Pożarnych. Od 2006 roku pełnił służbę na stanowisku Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie.


2011 KW PSP w Krakowie
Agencja Interaktywna EUROHOST