Podsumowanie X edycji Programu „Ognisty Ratownik – Gorąca Krew”

Najaktywniejsi strażacy krwiodawcy z Małopolski nagrodzeni. Podsumowanie X edycji Programu „Ognisty Ratownik – Gorąca Krew”

            26 lutego 2016 r. w siedzibie Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża w Warszawie, z udziałem partnerów i zwycięzców akcji, odbyła się uroczystość podsumowania X edycji Programu „Strażacy w Honorowym Krwiodawstwie – Ognisty Ratownik – Gorąca Krew” za rok 2015. Uroczystość podsumowania X już edycji Programu była okazją, żeby podziękować laureatom w imieniu organizatorów oraz wszystkich, którym bezinteresowna pomoc strażaków uratowała życie i zdrowie. Znaczną grupę osób wyróżnionych stanowili strażacy z Małopolski.

            W spotkaniu wzięli udział m.in. podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Marek Tombarkiewicz, zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej bryg. Marek Jasiński, przedstawiciele Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża, Zarządu Głównego ZOSP RP, Narodowego Centrum Krwi.

            Do X edycji Programu przystąpiło 47 jednostek PSP, 196 jednostek OSP, 26 jednostek ratowniczo-gaśniczych. W sumie 3686 strażaków oddawało krew i promowało ideę honorowego krwiodawstwa w 2015 r.

Laureaci X edycji Programu „Strażacy w Honorowym Krwiodawstwie – Ognisty Ratownik – Gorąca Krew”: 

 "Najaktywniejsza Jednostka PSP"

- I miejsce – Komenda Powiatowa PSP Nakło, okręg kujawsko-pomorski,

- II miejsce – Komenda Powiatowa PSP Brzesko, okręg małopolski,

- III miejsce – Komenda Powiatowa PSP Mońki, okręg podlaski.

"Najaktywniejsza Jednostka OSP"
- I miejsce – OSP Zakrzów, okręg małopolski,
- II miejsce – OSP Przewóz, okręg lubuski,
- III miejsce – Klub HDK PCK przy Zarządzie Oddziału Miejskiego OSP RP w Bydgoszczy, okręg kujawsko-pomorski.

"Najaktywniejsza JRG"
- I miejsce – JRG PSP Tomaszów Lubelski, okręg lubelski,
- II miejsce – JRG PSP Krynica-Zdrój, okręg małopolski,
- III miejsce – JRG PSP Sulechów, okręg lubuski.

"Najaktywniejszy Strażak Indywidualny"
- I miejsce – Krzysztof Gmoch, JRG PSP Tomaszów Lubelski, okręg lubelski,
- II miejsce – Andrzej Wąsik, OSP w Starym Kisielinie, okręg lubuski,
- III miejsce – Kazimierz Manios, Klub HDK PCK w Polfa SA, Pabianice, okręg łódzki.

            Organizatorzy Programu – Państwowa Straż Pożarna, Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP oraz Polski Czerwony Krzyż, od początku jego realizacji postawili za cel dotarcie z promocją honorowego krwiodawstwa do lokalnych środowisk poprzez jednostki strażackie w całym kraju oraz poprawę zaopatrzenia służby zdrowia w ten cenny dar.

            Pierwsza, pilotażowa edycja Programu trwała tylko od października do grudnia 2006 r., podczas której pozyskano 1300 litrów krwi. Podsumowanie Programu w latach: 2010 – 6162 l, 2011 – 5592 l, 2012 – 5600 l, 2013 – 7982 l, 2014 – 7600 l, 2015 – 9344 l. W sumie udało się pozyskać w podanych latach 42 280 litrów krwi dla chorych, ofiar wypadków, dla wszystkich, którzy mogą jej potrzebować - od strażaków i osób przez nich zachęconych do akcji.

            Na tak dobry wynik złożyło się wiele czynników, jednym z ważniejszych jest fakt społecznego wzorowego zaangażowania grupy strażaków, którzy na terenie swoich remiz zorganizowali udane akcje poboru krwi. Otrzymane dyplomy i wyróżnienia będą zdobić ściany i gabloty strażackich remiz.

            Serdecznie dziękujemy wszystkim krwiodawcom i strażakom, którzy przyczynili się do wspólnego sukcesu przez swoją postawę pełną humanitaryzmu na rzecz drugiego człowieka.

Opracowanie: st. kpt. Sebastian Woźniak, KW PSP Kraków;

Zdjęcia: st. kpt. Karol Kierzkowski, KG PSP.

 


2011 KW PSP w Krakowie
Agencja Interaktywna EUROHOST