Zapoznanie funkcjonariuszy PSP z ZAKŁADAMI GÓRNICZO – HUTNICZYMI „BOLESŁAW” S.A. w Bukownie

Zapoznanie funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej z zakładem dużego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej ZAKŁADY GÓRNICZO – HUTNICZE „BOLESŁAW” S.A. w Bukownie

8 listopada 2016 r. funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej z pionów kontrolno-rozpoznawczego oraz operacyjnego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie oraz Komendy Powiatowej PSP w Olkuszu zapoznali się z częścią górniczą „Kopalnia Pomorzany” zakładu dużego ryzyka „Zakłady Górniczo-Hutnicze „Bolesław” S.A. w Bukownie”, zlokalizowanego na terenie powiatu olkuskiego.

Na wstępie Paweł Grzebinoga - Członek Zarządu - Dyrektor Techniczny – KRZG przedstawił zasady organizacji pracy przedsiębiorstwa ze szczególnym uwzględnieniem elementów technicznych mających wpływ na bezpieczeństwo pracowników oraz środowiska naturalnego, uwzględniające miedzy innymi: obowiązki pracowników odpowiedzialnych za działania na wypadek awarii przemysłowej, funkcjonowanie mechanizmów umożliwiających systematyczną analizę zagrożeń awarią przemysłową oraz prawdopodobieństwa jej wystąpienia, przygotowania do zwalczania awarii przemysłowej. Następnie strażacy mieli możliwość zweryfikowania zdobytej wiedzy podczas oprowadzenia po kopalni. Przewodnikiem był doświadczony górnik Ryszard Sajkowski - Dyrektor Produkcji, który na podstawie własnego doświadczenia szczegółowo omówił zasady funkcjonowania kopalni, kładąc szczególny nacisk na procedury bezpieczeństwa. Dodatkowo strażacy mieli możliwość zapoznania się z położoną na znacznej głębokości komorą pomp, która ma strategiczne zadanie polegające na wypompowywaniu nadmiaru gromadzącej się wody.

Wizyta na obiekcie oraz prelekcja pozwoliła zaznajomić się strażakom z systemem bezpieczeństwa, co było bardzo cennym i ważnym doświadczeniem.

 

Opracowanie: WZ KW PSP Kraków.

Zdjęcia: archiwum KW PSP Kraków.

 

 

 


2011 KW PSP w Krakowie
Agencja Interaktywna EUROHOST