Zapoznanie funkcjonariuszy PSP z obiektem Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów oraz ćwiczenia pt. "SPALARNIA 2016"

24 listopada 2016 r. funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej z pionów operacyjnego oraz kontrolno-rozpoznawczego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie zapoznali się z obiektem Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów położonym przy ul. J. Giedroycia w Krakowie. Wizyta na obiekcie pozwoliła zaznajomić się strażakom z systemem bezpieczeństwa, co było bardzo cennym i ważnym doświadczeniem.

Następnie na terenie ZTPO odbyły się ćwiczenia praktyczne z udziałem sił i środków Komendy Miejskiej PSP w Krakowie oraz pododdziałów Małopolskiej Brygady Odwodowej w postaci dwóch specjalistycznych grup ratowniczych (chemiczno - ekologicznego „Kraków 6” oraz wysokościowego „Kraków 3”).

Założenia do ćwiczeń zostały podzielone na trzy epizody obejmujące zróżnicowany zakres działań Państwowej Straży Pożarnej: 

- ratowniczo – gaśniczy: pożar sterty odpadów komunalnych wewnątrz tzw. ”bunkra”.

- ratownictwo chemiczno – ekologiczne: rozszczelnienie i wyciek roztworu mocznika.

- ratownictwo wysokościowe: ewakuacja osoby nieprzytomnej znajdującej się w miejscu niedostępnym około 15 metrów nad ziemią.

 

W ćwiczenia zaangażowane było ponad 20 zastępów oraz blisko 100 strażaków wspieranych przez służby Komendy Miejskiej Policji, Straży Miejskiej w Krakowie, Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie, Komendy Wojewódzkiej PSP w Krakowie oraz pracowników ZTPO. Nad przebiegiem działań ratowniczo-gaśniczych czuwał zastępca komendanta miejskiego PSP w Krakowie - bryg. Krzysztof Mendak wraz z naczelnikiem wydziału Operacyjno – Szkoleniowego -  mł. bryg. Arkadiuszem Kielinem oraz kadrą oficerów Komendy Miejskiej PSP w Krakowie wchodzących w skład Sztabu Komendanta Miejskiego PSP.

 

Opracowanie i zdjęcia: st. kpt. Sebastian Woźniak – rzecznik prasowy małopolskiego komendanta wojewódzkiego PSP na podstawie materiału KM PSP w Krakowie.


2011 KW PSP w Krakowie
Agencja Interaktywna EUROHOST