Uroczysta Zbiórka z okazji Narodowego Święta Niepodległości

            23 listopada 2016 r. w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Krakowie odbyła się Uroczysta Zbiórka z Okazji Narodowego Święta Niepodległości. Rozpoczął ją Hejnał Mariacki, który grany jest codziennie z wieży Bazyliki Mariackiej w Krakowie.

             W uroczystościach udział wzięli m.in.: małopolski komendant wojewódzki PSP – st. bryg. Stanisław Nowak wraz zastępcą - st. bryg. Markiem Bębenkiem, poseł na Sejm RP, prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP woj. małopolskiego – Edward Siarka, dyrektor ZOW ZOSP RP - Kazimierz Sady, zastępca komendanta Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie – st. bryg. Sławomir Wojta, szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Krakowie – ppłk Stanisław Kapliński, dyrektor Biura Poselskiego RP Beaty Szydło – Iwona Gibas, zastępca komendanta wojewódzkiego Policji – insp. Paweł Dzierżak, zastępca prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie – Jan Musiał, proboszcz Parafii Św. Floriana w Krakowie – ks. prałat Grzegorz Szewczyk, kadra Komendy Wojewódzkiej PSP w Krakowie, komendanci powiatowi i miejscy Państwowej Straży Pożarnej woj. małopolskiego oraz wyróżnieni strażacy PSP i OSP.

             Przybyłych przywitał małopolski komendant wojewódzki PSP. St. bryg. Stanisław Nowak w swoim przemówieniu odniósł się do przełomowego dla Polski momentu, jakim było odzyskanie po 123 latach suwerenności i wolności. Jak zaznaczył służba strażaka jest obecnie również ważna i potrzebna jak ofiara i poświecenie ludzi, którzy w XIX wieku podjęli walkę o odzyskanie wolnej Ojczyzny. Na zakończenie małopolski komendant wojewódzki PSP pogratulował wszystkim odznaczonym i awansowanym strażakom oraz podziękował za oddanie i profesjonalizm.

Minister spraw wewnętrznych i administracji oraz komendant główny Państwowej Straży Pożarnej nadali z dniem 11 listopada 2016 roku wyższe stopnie służbowe w korpusach oficerskim i aspiranckim. W w/w korpusach awansowano po 4 osoby. Uroczyste nadanie wyższych stopni służbowych w korpusach oficerskim i aspiranckim odbyło się w Warszawie w dniu 17 listopada 2016 r. Zaznaczyć należy, że awans do stopnia starszego brygadiera otrzymał małopolski komendant wojewódzki PSP.

W trakcie uroczystości w KW PSP w Krakowie wyróżnionym strażakom oraz innym osobom zasłużonym dla ochrony przeciwpożarowej wręczono m.in. odznaki „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”. St. bryg. Stanisław Nowak awansował na wyższy stopień służbowy w korpusie podoficerów 14 osób. Listy gratulacyjne ministra spraw wewnętrznych i administracji wręczono 30 osobom. Komendant Główny PSP nagrodą pieniężną wyróżnił 13 osób. Ponadto wręczono 12 dyplomów komendanta głównego PSP za zaangażowanie w zabezpieczenie ŚDM 2016. Małopolski komendant wojewódzki PSP z okazji Święta Niepodległości przyznał 6 wyróżniającym się strażakom nagrody pieniężne.

Następnie głos zabrał poseł na Sejm RP Edward Siarka, który w swoim przemówieniu nawiązując do słów st. bryg. Stanisława Nowak podziękował za współpracę, która była pomiędzy Państwową Strażą Pożarną a Ochotniczą Strażą Pożarną nie tylko w trakcie Światowych Dni Młodzieży ale również na co dzień.

            Na zakończenie małopolski komendant wojewódzki PSP wręczył okolicznościowe statuetki gościom, którzy zawsze są blisko strażaków służąc wsparciem i pomocą w działaniach na rzecz ratowania zagrożonego życia i mienia. Statuetki otrzymali: poseł na Sejm RP Edward Siarka, insp. Paweł Dzierżak oraz ks. prałat Grzegorz Szewczyk.

 

Opracowanie: st. kpt. Sebastian Woźniak – rzecznik prasowy małopolskiego komendanta wojewódzkiego PSP

Zdjęcia: mł. bryg. Grzegorz Cegła, KW PSP Kraków.


2011 KW PSP w Krakowie
Agencja Interaktywna EUROHOST