Komponent Medyczny

Interwencje strażaków w trakcie zabezpieczania Światowych Dni Młodzieży najczęściej związane są z udzielaniem pomocy medycznej, w głównej mierze w oparciu o komponent medyczny składający się z kompleksu namiotów, który jest wyjątkowy ze względu na stopień rozbudowania. Obsadę komponentu stanowi trzech lekarzy i dziesięciu ratowników.

Komponent medyczny w dniach od 26 lipca do 29 lipca zlokalizowany był na Krakowskich Błoniach (Sektor A10) i umożliwił strażakom udzielenie pomocy medycznej łącznie 168 osobom, w tym 60 minionej doby. Nie były to jednak na szczęście przypadki trudne, jedynie drobne incydenty takie jak bóle brzucha, zasłabnięcia, czy urazy kończyn.

29 lipca z zadaniami wykonywanymi przez strażaków w komponencie medycznym zapoznali się wicewojewodowie małopolscy - Józef Gawron oraz Piotr Ćwik.

Dziś komponent ten został dyslokowany na Pola Miłosierdzia (Sektor F6) i będzie dostępny dla wszystkich osób potrzebujących pomocy do późnych godzin wieczornych 31 lipca.

Komponent medyczny spełnia standard wyposażenia zgodny z wymogami stawianymi przez Małopolski Urząd Wojewódzki dla namiotu szpitalnego. Personel zapewnia PSP we współpracy ze Szpitalem im. Żeromskiego w Krakowie. Strukturę Komponentu stanowi zespół pięciu połączonych namiotów i trzech namiotów z zapleczem logistycznym.

Głównymi elementami komponentu medycznego są: namiot segregacyjny zawierający stanowisko dekontaminacji oraz stanowisko segregacji i badania urazowego, namiot reanimacyjny wyposażony w dwa stanowiska ze sprzętem prowadzenia i monitorowania czynności resuscytacyjnych dla pacjentów w stanie bezpośredniego zagrożenia życia. namiot zabiegowy zawierający cztery stanowiska do prowadzenia medycznych czynności ratunkowych wyposażone w zestawy do monitorowania funkcji życiowych, namiot obserwacyjny, w którym zapewniono dziesięć stanowisk do obserwacji pacjenta i monitorowania jego stanu, namiot ambulatorium doraźnego ze stanowiskami do badania pacjentów z drobnymi obrażeniami i dolegliwościami zdrowotnymi. Ponadto w skład komponentu wchodzą elementy umożliwiające jego niezależne funkcjonowanie, tj. namiot magazyn, namiot operacyjno – techniczny, namiot logistyczny oraz namiot sypialny dla personelu.

Po zakończeniu zabezpieczenia ŚDM komponent medyczny będzie znajdował się w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie.

 

Opracowanie i zdjęcia: st. kpt. Sebastian Woźniak – rzecznik prasowy małopolskiego komendanta wojewódzkiego PSP.


2011 KW PSP w Krakowie
Agencja Interaktywna EUROHOST