Przygotowania do Światowych Dni Młodzieży

30 maja 2016 r. w Krakowie odbyło się otwarte wyjazdowe posiedzenie rządowego zespołu ds. organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016. Spotkaniu przewodniczyli Minister Beata Kempa oraz pełnomocnik zespołu Paweł Majewski. W posiedzeniu wzięli udział wojewoda małopolski Józef Pilch, wojewoda śląski Jarosław Wieczorek, komendant główny PSP nadbrygadier Leszek Suski, małopolski komendant wojewódzki PSP bryg. Stanisław Nowak, a także przedstawiciele organizatorów, ministerstw i służb.

            Członkowie zespołu omówili najważniejsze zagadnienia z planu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas Światowych Dni Młodzieży, który został przedłożony zgodnie z ustawą Komendantowi Głównemu Policji, Komendantowi Głównemu Państwowej Straży Pożarnej, Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Szefowi Biura Ochrony Rządu.

            Wśród poruszonych tematów znalazły się m.in. plan zabezpieczenia poszczególnych miejsc spotkań z papieżem Franciszkiem oraz infrastruktura, która zostanie przygotowana na ŚDM. Rządowy zespół przedstawił też plany ewakuacyjne i plany zabezpieczenia medycznego oraz sanitarnego.

            Wystąpili m.in. komendant główny PSP nadbryg. Leszek Suski, dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Marek Kubiak, Koordynator Generalny Komitetu Organizacyjnego ŚDM bp Damian Muskus OFM, burmistrz Wieliczki Artur Kozioł, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Marek Tombarkiewicz, dyrektor Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego Małgorzata Popławska, dyrektor Lotniczego Pogotowia Ratunkowego Robert Gałązkowski, Główny Inspektor Sanitarny Marek Posobkiewicz, sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Bartosz Kownacki, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Sebastian Chwałek, zastępca komendanta głównego Policji insp. Jan Lach, i inni eksperci.

Opracowanie i zdjęcia: st. kpt. Sebastian Woźniak – rzecznik prasowy małopolskiego komendanta wojewódzkiego PSP.


2011 KW PSP w Krakowie
Agencja Interaktywna EUROHOST