VI Mistrzostwa Medyczne i Ratownicze Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych

„VI Mistrzostwa Medyczne i Ratownicze Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych PSP woj. małopolskiego”

 

2 czerwca 2016 r. na terenie powiatu oświęcimskiego odbyły się VI Mistrzostwa Medyczne i Ratownicze Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych PSP woj. małopolskiego. Mistrzostwa doskonale ukazywały, z jakimi wyzwaniami muszą się zmierzyć strażacy w codziennej służbie, jak również w trakcie Światowych Dni Młodzieży.

Idea mistrzostw ratowniczych dotarła do naszego kraju ponad 10 lat temu z Czech, gdzie organizowano je głownie dla zespołów ratownictwa medycznego. W Polsce początkowo, też głównie brały udział zespoły Pogotowia Ratunkowego, jednak powoli do konkurencji z nimi dołączały załogi z Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej. Taka forma ćwiczeń jest doskonałym sprawdzianem umiejętności zespołów ratowniczych.

Do konkurencji przystąpiły 5 osobowe załogi strażaków reprezentujące wszystkie 19 Komend Państwowej Straży Pożarnej z naszego województwa i Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie. Dla zawodników przygotowano trzy zadania. Dotyczyły one różnych aspektów ratowniczych. Zadania przygotowane były bardzo realistycznie z wykorzystaniem szerokiej gamy urządzeń pozoracyjnych, manekinów i wolontariuszy (m.in. strażacy ochotnicy).

Strażacy musieli zmierzyć się ze zdarzeniem o charakterze masowym z duża ilością poszkodowanych (zderzenie samochodu osobowego z busem, którym mogli podróżować pielgrzymi), pożarem wewnętrznym budynku (którym mógł być obiekt zakwaterowania pielgrzymów) oraz ewakuować osobę poszkodowaną ze studni.

Każde zadanie oceniane było przez grupę sędziów specjalistów z różnego rodzaju ratownictwa (wodnego, wysokościowego, chemicznego, technicznego oraz medycznego) wg specjalnie przygotowanych arkuszy. Szczególną uwagę zwracano na aspekt medyczny działań.

Jednocześnie w trakcie trwania mistrzostw na rynku w Oświęcimiu z myślą o dzieciach i młodzieży strażacy przygotowali liczne atrakcje takie jak np. gry i zabawy, nauka udzielania pierwszej pomocy (Grupa Ratownictwa Medycznego OSP Jawiszowice) oraz pokazy Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej OSP Kęty z psami. 

Uroczyste zakończenie odbyło się na rynku w Oświęcimiu. Przybyłych powitał komendant powiatowy PSP – bryg. Piotr Filipek. Następnie wszystkim uczestnikom, a w szczególności zwycięzcom pogratulował wiedzy, umiejętności i zaangażowania małopolski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej – bryg. Stanisław Nowak, starosta oświęcimski – Zbigniew Starzec oraz prezydent miasta Oświęcim – Janusz Chwierut. Wszystkie drużyny uczestniczące w zawodach otrzymały pamiątkowe dyplomy, natomiast trzem najlepszym zespołom bryg. Stanisław Nowak wręczył puchary oraz nagrody pieniężne.

W mistrzostwach zwyciężyła drużyna JRG KP PSP w Chrzanowie, a tuż za nią uplasowały się JRG z KP PSP w Miechowie oraz z KP PSP w Suchej Beskidzkiej.

 

Opracowanie: st. kpt. Sebastian Woźniak – rzecznik prasowy małopolskiego komendanta wojewódzkiego PSP.

Zdjęcia: st. str. Adrian Michalski, KW PSP Kraków.
 

 


2011 KW PSP w Krakowie
Agencja Interaktywna EUROHOST