IV Wojewódzkie Zawody wg Regulaminu Tradycyjnych Międzynarodowych Zawodów Pożarniczych OSP i V Wojewódzkie Młodzieżowe

W dniu 18 czerwca 2016 r. na stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gorlicach zostały przeprowadzone IV Wojewódzkie Zawody wg Regulaminu Tradycyjnych Międzynarodowych Zawodów Pożarniczych OSP i V Wojewódzkie Młodzieżowe Zawody Sportowo – Pożarnicze.
Szczegóły dotyczące zawodów poniżęj….

W zawodach wystartowało łącznie 44 drużyny, w tym: 16 MDP dziewczyn, 17 MDP chłopców oraz 5 drużyn OSP w klasie A, 1 drużyna OSP w klasie B, 4 drużyny KDP w klasie A i 1 drużyna KDP
w klasie B.

Zawody rozpoczęła orkiestra dęta z Dominikowic, która wprowadziła uczestników na stadion. Meldunek o gotowości drużyn do rozpoczęcia zawodów Prezesowi ZOW ZOSP RP w Krakowie
dh Edwardowi Siarka złożył Z-ca Kierownika Zawodów mł. bryg. Andrzej Czeluśniak. W imieniu organizatorów i gospodarzy startujące drużyny i gości przywitał Kierownik Biura Wojewódzkiego ZOSP RP w Krakowie dh Przemysław Szkarłat.

Komisję sędziowską stanowili sędziowie Wojewódzkiej Komisji Sędziowskiej KW PSP
w Krakowie oraz sędziowie druhowie Małopolskiego Kolegium Sędziów Zawodów Strażackich pod przewodnictwem asp. sztab. Andrzeja Gwiazdonika.

W godzinach popołudniowych po całodniowych zmaganiach sportowych nadszedł czas przedstawienia oficjalnych wyników. Na początek  Z-ca Kierownika Zawodów złożył meldunek
bryg. Stanisławowi Nowakowi Małopolskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu PSP o gotowości drużyn do zakończenia. Ponadto w uroczystym zakończeniu zawodów uczestniczył Starosta Gorlicki Karol Górski, Burmistrz Miasta Gorlice Rafał Kukla, Dyrektor Wykonawczy ZOW ZOSP RP
w Krakowie dh Kazimierz Sady, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Gorlicach
dh Krzysztof Kosiba,  Komendanci Powiatowi/Miejscy PSP woj. małopolskiego.

Małopolski Komendant Wojewódzki PSP  pogratulował zwycięzcom i wszystkim startującym zawodnikom wręczając pamiątkowe dyplomy, puchary i nagrody.


2011 KW PSP w Krakowie
Agencja Interaktywna EUROHOST